"Trio to success", czyli jak osiągnąć sukces


Migawka z konferencji, fot. wilnoteka.lt
Jak odnaleźć własną ścieżkę zawodową, czym się w życiu zająć, żeby mieć z wykonywanej pracy satysfakcję i pieniądze - szukać odpowiedzi na te pytania pomagają młodzieży doradcy zawodowi. Projekt "Trio do sukcesu", czyli w oryginale: "Trio to success", w którym uczestniczyła Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu Wileńskiego, był wymianą doświadczeń doradców zawodowych z trzech państw: Polski, Litwy i Włoch. Podsumowaniem projektu była konferencja "Realia kształcenia młodzieży dla kariery: kształcenie kompetencji zawodowych, wspieranie przedsiębiorczości, nauczanie zawodowe".
Partnerami w międzynarodowym projekcie "Trio to success" realizowanym w ramach programu Erasmus Plus, były: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego oraz organizacja pozarządowa Cometa Formazione z Włoch. Projekt miał na celu wzmocnienie systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego poprzez doradztwo zawodowe, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz opisanie aktywnych, opartych na pracy metod nauczania, a polegał na wymianie doświadczeń z trzech państw z zakresu pracy doradców zawodowych pracujących z młodzieżą.

"Niestety Litwa przoduje w Europie pod względem emigracji młodzieży. Temat jest więc aktualny. Mamy nadzieję dzięki rezultatom naszego projektu pomóc młodym osobom znaleźć swoje miejsce we własnym kraju, ułatwić im wejście na rynek pracy i zdobyć odpowiednie kompetencje" - powiedział kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego Roman Juchniewicz.

Działania podejmowane podczas projektu były oparte o wizyty studyjne w krajach partnerskich w celu obserwacji pracy doradców zawodowych i trenerów. "W ramach projektu partnerstwa strategicznego odbyliśmy wizyty studyjne w Polsce i we Włoszech, gdzie mieliśmy możliwość zobaczenia, jak w tych krajach wygląda praca z młodzieżą i zdobyć doświadczenie, które teraz możemy przenieść na grunt litewski, poznaliśmy kreatywne rozwiązania do zastosowania również u nas" - dodał Roman Juchniewicz.

W trakcie realizacji projektu powstały podręczniki, które można wykorzystać w pracy z młodzieżą oraz filmiki motywujące do aktywnego wejścia na rynek pracy.

Konferencja "Realia kształcenia młodzieży dla kariery: kształcenie kompetencji zawodowych, wspieranie przedsiębiorczości, nauczanie zawodowe" była podsumowaniem projektu. Wzięli w niej udział pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi z rejonu wileńskiego oraz innych regionów Litwy. O aktualności tematyki świadczy fakt, że zarejestrowało się trzykrotnie więcej uczestników niż oczekiwali organizatorzy. 

Agnieszka Ragucka i Olga Bortkiewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego przedstawiły podręczniki, które powstały w ramach projektu: "Podręcznik kształcenia z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej", "Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą", "Katalog dobrych praktyk z zakresu metod nauczania opartych na pracy". Zostały też zaprezentowane filmiki, motywujące młodzież do działania. Kolejnym etapem będzie powstanie platformy internetowej, na której trenerzy, nauczyciele, doradcy oraz inni specjaliści pracujący z młodzieżą będą mogli znaleźć wszystkie materiały oraz rozwiązania wypracowane w ramach projektu.

W swoim wystąpieniu wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, przewodnicząca rejonowej Rady ds. Młodzieży Danuta Narbut mówiła o tym, w jaki sposób samorząd wspiera młodzież. "Staramy się wysłuchać, jakie potrzeby ma młodzież - samorząd jest otwarty na wszelkie inicjatywy. Co roku samorząd wspiera około 30 wyjazdów edukacyjnych, poznawczych, które przecież kształcą. W wielu miejscowościach działają lokalne wspólnoty młodzieżowe, wspieramy finansowo ich inicjatywy. Istnieje też specjalny fundusz wspierania przedsiębiorczości, z którego mogą korzystać młodzi początkujący przedsiębiorcy. W 2016 r. z tego funduszu skorzystało 30 podmiotów" - poinformowała Danuta Narbut. 

Rima Olberkytė-Stankus zaprezentowała inicjatywę społeczną "būsiu_" (pl. "Będę"), której celem jest pomoc uczniom szkół ogólnokształcących w wyborze drogi zawodowej poprzez bezpośrednie kontakty z przedstawicielami różnych zawodów i firm. O doświadczeniach założonych przez Instytucję Pożytku Publicznego "Lietuvos Junior Achievement" firm uczniowskich mówił Valerijus Keda - nauczyciel, szef spółki V. Keda ir partneriai. Działalność działającego w wileńskiej dzielnicy Jerozolimka Centrum Szkoleniowego Rynku Pracy przedstawił dyrektor Mindaugas Černius.

"Każdy chciałby oczywiście od pierwszego strzału trafić w dziesiątkę, ale to nie zawsze się udaje. Każde doświadczenie jest jednak cenne" - w rozmowie z Wilnoteką powiedział Waldemar Chorościn. Sam zresztą jest tego przykładem: z wykształcenia dziennikarz, po studiach pracował w zawodzie, potem - w branży ubezpieczeniowej, a obecnie prowadzi własną firmę konsultingową. "Nie pracuję dziś jako dziennikarz, ale czy dziennikarstwo coś mi dało? Jak najbardziej, tak. Pracodawcy, z którymi obecnie współpracuję, poszukują pracowników uniwersalnych, tj. takich, którzy jednego dnia zajmą się dokumentami, innego będą dzwonili do klientów lub pracowali nad jakimś projektem. Młody człowiek przed wyborem zawodu powinien zadać sobie pytanie, co tak naprawdę w życiu chce robić i co by chciał robić, gdyby mu za to płacono. Kiedy znajdzie swoje powołanie, musi iść w tym kierunku" - jak zaznacza Waldemar Chorościn, niekoniecznie będzie to zawód na całe życie, gdyż świat rozwija się bardzo dynamicznie, zmiany następują tak szybko, że jedne zawody znikną, pojawia się zapotrzebowanie na inne, ale "to, czego się nauczysz, zawsze będziesz mógł zastosować w życiu". 

Nawet w kilku wystąpieniach poruszony został temat roli rodziców w wyborze ścieżki zawodowej dzieci. Nierzadkie są przypadki,  kiedy to rodzice podejmują decyzje. Kochajmy nasze dzieci, wspierajmy, motywujmy, ale pozwólmy im podejmować decyzje samodzielnie - apelowali prelegenci.

Witalij Walentynowicz i Edgar Krivelis z zespołu Black Biceps są przykładem, że dążenie do celu, motywacja i chęć przynoszą efekty. Nagrany przez chłopaków z Niemenczyna utwór "Depozito" - litewska parodia przeboju "Despacito" - ma już 2 mln odsłon na YouTube. Latem tego roku wygrali festiwal "Karklė Live Music Beach 2017", a dzięki dotarciu do superfinału telewizyjnego show "Lietuvos talentai" (Talenty Litwy) dowiedziała się o nich cała Litwa. Teraz są w trakcie nagrywania płyty, planują trasę koncertową po Litwie, mają sporo zaproszeń na koncerty w Polsce. "Sukces można osiągnąć wszędzie, trzeba tylko chcieć, niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Nam się udało również dlatego, że spotkaliśmy w życiu odpowiednich ludzi - różne okoliczności i składniki potrzebne są żeby osiągnąć sukces. No i trzeba działać, bo jeśli usiąść i płakać, że jest źle, to nic nie będzie" - mówili Witalij i Edgar. 


Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina 

Materiał sfinansowany w ramach projektu "Trio to success" realizowanego w ramach programu Erasmus+