Trwa jubileuszowa Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie


Fot. Wilnoteka.lt
Na Uniwersytecie Wileńskim rozpoczęły się ogólnokrajowe eliminacje jubileuszowej XXX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Do polonistycznych zmagań na poziomie krajowym przystąpiło w tym roku 20 uczestników. Pierwszego dnia olimpijczycy pochylą się nad pracami pisemnymi, drugiego - przedstawią ustne prezentacje z zakresu literatury i języka polskiego.
Tegoroczne eliminacje przebiegają pod mottem: „Uczestniczenie w świecie wielokulturowym wymaga silnego i dojrzałego poczucia tożsamości” (Ryszard Kapuściński).

Tematy prac pisemnych:


Tematy rozprawek

  1. Galeria postaci „z Litwy” w polskiej literaturze i sztuce. Jaki wizerunek Litwy i jej mieszkańców kształtuje ona w świadomości współczesnego odbiorcy?
  2. Każda epoka i każde pokolenie ma swojego Mickiewicza (Cz. Miłosz). Roważ na wybranych przykładach literackich, w jaki sposób wieszczowie wpływają na postawy poszczególnych pokoleń.
  3. Który skrzywdziłeś człowieka prostego / (...) Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Rozwiń myśl Czesława Miłosza, odwołując się do literatury i filmu.


Interpretacja tekstów literackich

  1. Interpretacja wiersza Andrzeja Wolana Do Polaków i do Litwy.
  2. Interpretacja porównawcza fragmentów poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz i powieści Józefa Mackiewicza Droga donikąd.
  3. Interpretacja wiersza Ewy Lipskiej Mogę.

Uroczyste zamknięcie i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 15 marca, w piątek, w Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Na podstawie: Inf.wł.