Trwa kolejna edycja akcji „Rodacy bohaterom”


Fot. facebook.com/OdraNiemen
„Rodacy bohaterom” to akcja obdarowywania paczkami z okazji świąt polskich kombatantów mieszkających na dawnych polskich Kresach. W zeszłorocznej edycji zebrano ok. 68 ton produktów. W tym roku pierwszy transport darów wyruszy na Litwę i Łotwę 11 grudnia.Prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen Ilona Gosiewska powiedziała, że zbiórka produktów w tegorocznej bożonarodzeniowej edycji akcji potrwa do końca grudnia 2018 r. „Wozimy paczki na Kresy sukcesywnie. Pierwszy transport wyruszy z Gniezna 11 grudnia na Litwę i Łotwę, a potem będą następne już w weekend i aż do końca stycznia 2019 r. Darów z każdym rokiem jest coraz więcej, więc dzięki temu można je spokojniej przekazać” – powiedziała Gosiewska.

W poprzedniej edycji zebrano około 68 ton produktów, z których powstało 6,2 tys. paczek. W ramach 27 wypraw z darami organizatorzy akcji przejechali prawie 57 tys. kilometrów.

„Uczniowie zawsze licznie uczestniczą w akcji i są bardzo aktywni. To najmłodsi piszą najbardziej serdeczne listy i mocno się angażują w zbiórkę. I to jest bardzo pocieszające. W naszą akcję ponad podziałami angażują się ludzie z bardzo różnych środowisk. Są też żołnierze, harcerze, studenci, urzędnicy” – powiedziała Ilona Gosiewska.

W akcji „Rodacy bohaterom” obowiązuje zasada, że darczyńcy samodzielnie przygotowują paczkę złożoną z trwałych produktów żywnościowych i artykułów chemii gospodarczej. Paczka nie jest anonimowa – darczyńca powinien włożyć do niej kartkę z życzeniami i kontaktem do siebie. Dzięki temu często między obdarowanym i darczyńcą nawiązuje się kontakt bezpośredni, np. listowny lub mailowy.

Kolejną zasadą akcji jest to, że organizatorzy nie zwracają się imiennie do konkretnych instytucji, czy osób o dary na zbiórkę. „Ograniczamy się do informacji w Internecie, ponieważ chcemy, by angażowali się tylko ci ludzie, którzy czują potrzebę wsparcia rodaków i kombatantów na Kresach. Jak co roku mamy też dary zbierane przez Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Szwecji” – powiedziała prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen.

W ramach akcji najpierw wspierano przede wszystkim mieszkających na dawnych Kresach żołnierzy Armii Krajowej, ale dzięki współpracy ze Związkami Polaków na Ukrainie, Białorusi i Litwie obecnie paczki trafiają również do Sybiraków, do polskich rodzin wielodzietnych i do osób samotnych.

„Sami kombatanci wskazują nam kolejnych potrzebujących rodaków. I my staramy się dotrzeć do wszystkich Polaków” – dodała Gosiewska.

Stowarzyszenie Odra-Niemen działa we Wrocławiu od 2009 r. Jego celem jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych. Na Litwie członkowie Stowarzyszenia angażują się w porządkowanie miejsc polskiej pamięci narodowej, jako wolontariusze pomagali historykom IPN w poszukiwaniu miejsc pochówków żołnierzy AK, organizują różne przedsięwzięcia dla młodzieży szkolnej i nauczycieli.

Na podstawie: PAP, rodacybohaterom.pl, inf.wł.