Trwa odpust Opieki Matki Miłosierdzia


Ostra Brama w Wilnie, fot. www.wilnoteka.lt
Od soboty (13 listopada) w Wilnie trwa Święto Opieki Matki Miłosierdzia. Wierni tłumnie gromadzą się w Sanktuarium Ostrobramskim, by polecić swoje troski i zmartwienia Pani Miłosiernej, by dziękować Jej za doznane łaski. Hasło tegorocznego odpustu brzmi "Maryja - Służebnica Boga i ludzi".
Kult Matki Boskiej Miłosierdzia w Ostrej Bramie pojawił się w XVI wieku, a nasilił w słynnym z pobożności wieku XVII. Pielgrzymi przybywali do sanktuariów ze świętymi wizerunkami, gdzie znajdowali odpowiedni nastrój do modlitwy i podniosłych przeżyć.

Najsłynniejsze sanktuarium Wilna wyrosło jednak - wbrew zwyczajowi - w ruchliwym portalu miejskim, który stopniowo przekształcał się w sakralną wizytówkę miasta i charyzmatyczne, pełne dostojeństwa centrum życia religijnego. Zadbali o to ojcowie karmelici bosi, którzy osiedlili się w pobliżu w 1622 roku, a na wspólne modlitwy zakonne schodzili się przed obraz. Zaczęli ich naśladować pątnicy coraz liczniej przybywający do Ostrej Bramy z wiarą, że jest ona mistyczną bramą również do Nieba. Karmelici wznieśli w pobliżu kościół klasztorny pw. św. Teresy, a władze miejskie oficjalnie przekazały im opiekę nad sanktuarium w 1668 roku.

W XVIII wieku Ostra Brama zwróciła uwagę Watykanu. W 1715 roku papież Klemens XIV udzielił specjalnego odpustu czcicielom Matki Boskiej modlącym się w tym sanktuarium. Wierni przybywali tu najliczniej w święta Maryjne. Od 1735 roku w drugim tygodniu listopada zaczęto obchodzić święto Opieki Matki Boskiej. W 1761 roku założono Bractwo Opieki Panny Maryi, któremu w 1773 roku papież Klemens XIV nadał dwa przywileje, udzielając w nich odpustów członkom bractwa. Pierwszy odpust mogli otrzymać w dniu przystąpienia do bractwa i w święto Opieki Matki Boskiej. Drugi przywilej odpustowy wiązał się z mszą za zmarłych członków bractwa. Od tego czasu święto Opieki Matki Boskiej rozrosło się w ośmiodniowy odpust Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Odpust kończył się uroczystym odśpiewaniem litanii, któremu przewodziła orkiestra miejska.

Tradycje zpoczątkowane w XVIII wieku przetrwały do dziś. Odpust Opieki Matki Boskiej obchodzony jest obecnie przez osiem dni w tym tygodniu listopada, w którym przypada szesnasty dzień tego miesiąca.  

W tym roku z łaski odpustu można skorzystać do niedzieli 21 listopada. Codziennie w kościele św. Teresy i w Kaplicy Ostrobramskiej odbywa się pięć mszy św. w języku polskim, odmawiane są godzinki i modlitwa za kapłanów.

Msze o godzinie 15.00, inaczej niż w ubiegłych latach, są odprawiane w różnych językach. W niedzielę odprawiono mszę św. po rosyjsku, we wtorek zaplanowano mszę w języku litewskim i białoruskim, we środę po włosku, we czwartek po ukraińsku, w piątek w języku niemieckim, w sobotę po francusku. W ostatnim dniu Opiek msza św. o godzinie 15.00 zostanie odprawiona po angielsku.

Msza św. o godzinie 13.00 jest transmitowana na żywo przez Radio "Znad Wilii". To niewątpliwie duże udogodnienie dla osób starszych i chorych, którzy mają problem z dotarciem do kościoła. "Z inicjatywą transmisji radiowej Opiek zwrócił się do Radia „Znad Wilii” proboszcz wileńskiej parafii św. Teresy ks. prałat Jan Kasiukiewicz. Przekaz z kościoła św. Teresy odbywa się dzięki współpracy radia polskiego z litewskim „Marijos radijas”, które codziennie transmituje mszę św. po litewsku o godz. 11.00" - powiedział dyrektor Radia "Znad Wilii" Mirosław Juchniewicz.

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Dlaczego na mszy o g. 13.00

Dlaczego na mszy o g. 13.00 16 list. nie grały organy, tylko jakiś elektroniczny plastykowy grajek? Brzmiało jak disco polo!!!! Co się stało z muzyką organową?. Jeszcze w poniedziałek grały pięknie organy. Nie było przez to atmosfery modlitwy.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.