Trwa XXVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie


Fot. wilnoteka.lt
Na Uniwersytecie Wileńskim rozpoczęły się ogólnokrajowe eliminacje XXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Do polonistycznych zmagań na poziomie krajowym przystąpiło w tym roku 24 uczestników. Pierwszego dnia olimpijczycy pochylą się nad pracami pisemnymi, drugiego - przedstawią ustne odpowiedzi z zakresu literatury i języka polskiego.


"Już niedługo z w wieloma osobami z tej sali spotkamy się w Konstancinie pod Warszawą. Będą tam przedstawiciele Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Europy Zachodniej. Nie skłamię, jeśli powiem, że na uczestników z Litwy czekamy z wyjątkową niecierpliwością. Litewska olimpiada polonistyczna to druga najstarsza zaraz po polskiej" - powiedział przed otwarciem dr Konrad Niciński z Uniwersytetu Warszawskiego.

Co roku olimpiada polonistyczna ma temat przewodni, w oparciu o który uczestnicy przygotowują się zarówno do etapu pisemnego, jak i ustnego. W 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin noblisty Władysława Reymonta i 10. rocznica śmierci publicysty i reportażysty Ryszarda Kapuścińskiego. Te dwa wydarzenia ujęte zostały w tematach, które olimpijczycy muszą zgłębić: 1. Uniwersalne wartości w powieści Wł. Reymonta "Chłopi"; 2. Spotkania z Innym w reportażach R. Kapuścińskiego. Mottem tegorocznej olimpiady polonistycznej są słowa R. Kapuścińskiego: "Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia".

Tematy prac pisemnych:

1. Ustosunkuj się do myśli Ryszarda Kapuścińskiego: "(...) właśnie różność, inność jest bogactwem i wartością, jest dobrem”. W swoich rozważaniach odwołaj się do utworów literackich i innych teksów kultury.

2. "Wieś nie jest tak prosta, jak by się zdawało" (S. Żeromski). Które utwory literackie o tematyce wiejskiej, Twoim zdaniem, odzwierciedlają istotne problemy ogólnoludzkie i narodowe?

3. Motyw młodości w literaturze - od filomatów i filaretów do współczesności. Omów postawy młodych bohaterów literackich różnych epok.

Interpretacja tekstów literackich

1. Dokonaj interpretacji fragmentu reportażu Ryszarda Kapuścińskiego "W cieniu drzewa, w Afryce".

2. Dokonaj interpretacji porównawczej fragmentu powieści Władysława Stanisława Reymonta "Chłopi" i wiersza Jarosława Iwaszkiewicza "Lipiec".

3. Dokonaj interpretacji wiersza Teodora Bujnickiego "Ujeżdżanie Pegaza". 

Uroczyste zamknięcie i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 17 marca, w piątek w Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole. 


Na podstawie: Inf. wł.
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Ara Nersisian

Komentarze

#1 W Japonii też można spotkać

W Japonii też można spotkać mówiących po polsku. Polska- druga Japonia. Oczywiście szacunek dla Takemaro:)
https://www.youtube.com/watch?v=Kn-lUGQvTfA

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.