Trzy osoby z Litwy na Międzynarodowych Stażach Parlamentarnych w Polsce


Posiedzenie komisji rekrutacyjnej, fot. wilno.msz.gov.pl
Alina Kołodiażnaja, Rafał Czech i Krystyna Janowska to osoby z Litwy zakwalifikowane do udziału w tegorocznej edycji Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych w Sejmie RP. Będzie to już 18. edycja staży parlamentarnych. W ubiegłym roku Litwę reprezentowały również trzy osoby.Posiedzenie komisji rekrutacyjnej, w której skład weszli: poseł Grzegorz Janik, dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP Grażyna Kramarczyk, specjalista ds. szkoleń z Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP Marta Żurawek oraz zastępca ambasadora RP na Litwie Maria Ślebioda, odbyło się 7 lutego w siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie. Członkowie komisji przeprowadzili rozmowy z kandydatami, którzy złożyli wnioski w wyznaczonym terminie. Jak podkreślali członkowie komisji, wszyscy kandydaci zaprezentowali wysoki poziom i dokonanie wyboru nie było łatwym zadaniem. 

Decyzją komisji zostały wytypowane trzy osoby, które wezmą udział w 18. edycji Programu Staży Parlamentarnych w Sejmie RP. Są to: Alina Kołodiażnaja, Rafał Czech i Krystyna Janowska.

Młodzież z Litwy na staż parlamentarny do Sejmu RP zapraszana jest od 2009 roku. Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych, organizowany w Kancelarii Sejmu we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Sejmu od 2007 r. jest wzorowany na międzynarodowym programie praktyk parlamentarnych Niemieckiego Bundestagu i uczelni berlińskich. Do chwili obecnej odbyło się 17 edycji i wzięło w nich udział 170 stażystów z 15 państw.

Program daje możliwość młodym obywatelom innych państw czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski. Głównym jego celem jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz życiem politycznym i publicznym Polski. Ponadto Program służy przybliżeniu stażystom kultury, tradycji i historii Polski. Staż trwa trzy miesiące i bierze w nim udział po maksymalnie trzech obywateli z każdego z państw objętych programem. Co roku odbywają się dwie trzymiesięczne edycje, w których udział biorą obywatele 10 państw (Niemiec, Gruzji, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy).

Uczestnicy pod patronatem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz opieką pracownika Kancelarii Sejmu biorą udział w pracach komisji sejmowych i grup bilateralnych. W ramach ustalonego wymiaru czasu pracy zapoznają się z różnorodnymi zadaniami, aktywnie współuczestniczą w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań. Przewidziana jest także wizyta w okręgu wyborczym posła-patrona. Uczestnicy programu otrzymują ze środków Kancelarii Sejmu kieszonkowe w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto otrzymują zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego, ryczałt kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC.

Na podstawie: Ambasada RP na Litwie   

Komentarze

#1 Ciekawy pomysł na te staże i

Ciekawy pomysł na te staże i kieszonkowe (pewnie do tzw.ręki) jest wystarczające. I z językiem u tej trójki pewnie nie będzie problemu:) To zobaczą od środka polską parlamentarną patologię:)

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.