Tylko ok. 60 tys. osób zadeklarowało swą narodowość


Fot. pixabay
W odbywającym się na Litwie spisie ludności tylko około 60 tys. mieszkańców Litwy drogą internetową zadeklarowało swą narodowość, wyznanie i znajomość języków – poinformował w środę, 3 marca, Departament Statystyki. Drugi etap badania składu narodowościowego kraju odbędzie się w kwietniu i maju.

W tym roku w kraju odbywa się powszechny spis ludności. Po raz pierwszy dane są pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych, w których wskazanie przynależności do narodowości nie jest obowiązkowe. Uwzględniając zaistniały problem, litewski urząd statystyczny na swojej stronie internetowej uruchomił specjalną ankietę. Możliwość zadeklarowania narodowości, a także wyznania i znajomości języków zakończyła się w niedzielę, 28 lutego.

Internetową ankietę Departamentu wypełniło tylko około 60 tys. osób. Teraz Departament dobierze 40 tys. osób w całym kraju, które nie wypełniły ankietę i w ciągu kwietnia i maja się z nimi skontaktuje w celu uzupełnienia danych na temat narodowości, wyznania i znajomości języków.

Z inicjatywy Związku Polaków na Litwie w poniedziałek, 1 marca, rozpoczął się też społeczny spis Polaków na Wileńszczyźnie.

Jak poinformował Wilnotekę koordynator akcji Waldemar Urban, w ciągu najbliższych miesięcy do naszych domów zawitają społeczni rachmistrzowie z pytaniem, czy jesteśmy Polakami i czy zechcemy wypełnić ankietę ZPL. W społecznym spisie będziemy pytani o imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i datę urodzenia. Nie będziemy natomiast musieli podawać danych paszportowych.

Społeczną akcję ZPL krytykuje Państwowa Inspekcja Ochrony Danych, która wystosowała ostrzeżenie wskazując na ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych, zauważyła też, że społeczna akcja spisu Polaków na Wileńszczyźnie jest prowadzona w tym samym czasie co powszechny spis ludności i może wprowadzać ludzi w błąd.

Waldemar Urban wskazuje, że celem społecznej akcji jest wsparcie Departamentu Statystyki w ustaleniu maksymalnie precyzyjnej liczby Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie.

Według danych ostatniego spisu ludności z 2011 r. na Litwie Litwini stanowią 84,2 proc. mieszkańców, 6,6 proc. stanowią Polacy, 5,8 proc. - Rosjanie, 1,2 proc. - Białorusini, 0,5 proc. Ukraińcy, 0,6 proc. - przedstawiciele innych narodowości.

Na podstawie: inf. wł., BNS