Tytuł „Mistrz Ortografii” dla uczennicy Gimnazjum im. Jana Pawła II


Uczestnicy konkursu „Mistrz Ortografii”, fot. wilnoteka.lt
Po raz 16. spośród uczniów klas 10 szkół polskich na Litwie wyłoniony został „Mistrz Ortografii”. Uczestnicy pisali dyktando poświęcone 450-leciu unii lubelskiej. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wygrała Agnė Skubilovaitė z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.„Język polski jest jednym z najważniejszych przedmiotów w szkole, bo jest to język ojczysty, czyli ten, w którym myślimy, w którym najczęściej śpiewamy, który daje możliwość poznawania świata i jest potrzebny do uczenia się innych przedmiotów” – zwracając się do uczestników konkursu, powiedział prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski.

Kwiatkowski dodał, że tego samego dnia do Wilna z Gdańska dotrze transport z nowymi podręcznikami do nauki języka polskiego, które będą pomocne w dalszym zgłębianiu znajomości języka ojczystego.

Tekst dyktanda pt. „W poszukiwaniu własnych korzeni” przygotowały i prace uczniów sprawdzały doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć z Centrum Języka Polskiego i Kultury Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Autorki nawiązały do przypadającej w tym roku 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej. „Zwykle uważa się, że dyktando służy sprawdzeniu sprawności ortograficznej. Jest to rzeczywiście sprawdzian wiedzy z języka. Nie chodzi jednak wyłącznie o znajomość reguł ortograficznych, ale ogólnie – o znajomość języka, słownictwa. Dyktando to konkretny tekst, o konkretnym wydarzeniu. I datego ważne jest również rozeznanie, oczytanie” – zaznaczyła doc. dr Irena Masojć. 

W tegorocznej edycji konkursu ortograficznego uczestniczyło 30 uczniów klas 10. 

Tytuł: „Mistrza Ortografii” zdobyła Agnė Skubilovaitė z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, uczennica Anny Jasińskiej. I wicemistrzem została Monika Kołoszewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonistka – Czesława Osipowicz), II wicemistrz to Justyna Mieszkuniec z Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (polonistka – Wiesława Mieszkuniec).

Dodatkowo Komisja wyróżniła następujących uczestników: Agnė Fominaitė z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (polonistka – Regina Paszuta); Patrycję Dorotę Łukszę z Gimnazjum im. S. Konarskiego w Wilnie (polonistka – Jolanta Pacyno); Karolinę Bartoszko z Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (polonistka – Anna Bartoszko), Juliettę Kropaitė z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (polonistka – Krystyna Turkot); Damiana Chmielewskiego z Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie (polonistka – Danuta Korkus).

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wręczyło wszystkim uczestnikom dyplomy za udział oraz nagrody książkowe. Laureatom I-III miejsca przyznano dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś osobom wyróżnionym – dyplomy oraz słowniki. Oficjalne wręczenie nagród laureatom odbędzie się 8 listopada br. podczas finału Konkursu Recytatorskiego „KRESY-2019”.

Działanie zostało dofinansowane za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Na podstawie: inf.wł.