Tytuł „Mistrza Ortografii 2018” dla uczennicy Gimnazjum Jana Pawła II


Konkurs „Mistrz Ortografii”, fot. wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
Po raz 15. spośród uczniów klas 10 szkół polskich na Litwie wyłoniony został „Mistrz Ortografii”. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wygrała Katarzyna Stefanowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Tekst dyktanda, które pisali uczestnicy nawiązywał do przypadającej w tym roku 100. rocznicy niepodległości Polski, obfitował więc w terminy i pojęcia historyczne.


Tekst dyktanda pt. „Żywa historia” przygotowały i prace uczniów sprawdziły doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć z Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

W konkursie uczestniczyło 28 uczniów reprezentujących szkoły polskie w rejonach wileńskim, solecznickim, trockim oraz Wilnie.

„Kiedy słuchało się za pierwszym razem, wydawało się łatwe, ale kiedy trzeba było zapisać – masakra! Najgorzej było z interpunkcją” – przyznała Dorota Rudź z Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie. Jej koleżanka, Sylwia Rogoża miała wątpliwości co do pisowni wielkich i małych liter. Terminy z dziedziny wojskowości, w które obfitował tekst były znane uczestniczkom z „Syrokomlówki”, choć na co dzień się ich nie używa.

Honorowy Tytuł „Mistrza Ortografii” w V edycji konkursu zdobyła Katarzyna Stefanowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonista Anna Jasińska). Tytuł I wicemistrza przyznano Kamili Zujewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonista Anna Jasińska), II wicemistrza – Gabrieli Jackiewicz z Gimnazjum Inżynierii  im. J. Lelewela w Wilnie (polonista Regina Sinkiewicz). 

Dodatkowo Komisja postanowiła wyróżnić następujących uczestników: Retę Samonczik ze Szkoły im. S. Konarskiego w Wilnie (polonista Jolanta Pacyno), Paulinę Pieszko z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (polonista Krystyna Turkot), Dorotę Rudź z Gimnazjum im. W. Syrokomli  w Wilnie (polonista Łucja Minowicz), Magdalenę Wojnicz z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie (polonista Elwira Bielawska), Katarzynę Żuromską z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (polonista Joanna Szczygłowska).

Nie było prac bezbłędnych, ale – jak zaznaczyły jurorki – prac słabszych było zaledwie kilka. Zwyciężczyni popełniła dwa błędy ortograficzne i dwa interpunkcyjne.

Zaskoczeniem było, że uczestnicy konkursu mieli problem z poprawnym napisaniem frazy „towarzysz broni” – wyraz „broni” pisali dużą literą. „Wydawałoby się, że fraza ta dość często pojawia się w edukacji szkolnej i w życiu codziennym, a okazało się, że uczniowie jej nie znają. W dyktandzie sporo było terminów wojskowych, historycznych, np. «menażka», «szarża», «szwoleżerowie», tych wyrazów piszący też nie znali i w trakcie pisania musiałyśmy wyjaśnić ich znaczenie. Niemniej w wyrazie «szarża» nikt błędu nie popełnił. Kłopot sprawiły wielkie i małe litery: «Pierwszy Pułk Szwoleżerów» pisali małą, a «województwo tarnopolskie» – dużą” – o najczęstszych błędach w dyktandzie powiedziała doc. dr Irena Masojć.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wręczyło wszystkim uczestnikom dyplomy. Nagrodą za udział będzie też wycieczka krajoznawcza.

Laureatom I–III miejsca przyznano dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe, zaś osobom wyróżnionym – dyplomy, statuetki oraz słowniki. Zostaną one wręczone 7 listopada br. podczas finału konkursu recytatorskiego „Kresy 2018”. 

Konkurs „Mistrz Ortografii” został dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Na podstawie: inf.wł.