Uczniowie "Syrokomlówki" - w międzynarodowym projekcie


Uczestnicy "Forum Szkół Polskich. Poznań - Europa", fot. facebook.com/FSzPPoznan
Grupa uczniów Szkoły Średniej im. W. Syrokomli uczestniczyła w drugiej edycji "Forum Szkół Polskich. Poznań - Europa" organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W Poznaniu młodzież spotkała się z rówieśnikami z Czeskiego Cieszyna, Dyneburga, Lwowa, Strzelec Opolskich oraz wielkopolskiej Wrześni.
Celem "Forum Szkół Polskich. Poznań - Europa" jest wspieranie aktywności obywatelskiej i krzewienie wartości europejskich oraz pobudzanie do rozważań nad własną tożsamością i historią lokalnej społeczności poprzez wymianę opinii i doświadczeń między młodymi Polakami żyjącymi w różnych krajach. W tegorocznym forum uczestniczyła młodzież z Polski, Litwy, Czech, Łotwy i Ukrainy. 

Obóz składał się z trzech części, związanych z Poznaniem, Polską i Europą. Najpierw uczestnicy zwiedzili Poznań, Gniezno i Wrześnię, poruszając kojarzone z Wielkopolską tematy przedsiębiorczości, obywatelskiego zaangażowania, pracy organicznej i obowiązków jednostki w społeczeństwie. Druga część dotyczyła tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej oraz świadomości historycznej i kulturowej uczestników. Trzecia natomiast poświęcona była procesowi integracji europejskiej, jej przyczynom i skutkom oraz wadom i zaletom. Uczniowie wzięli udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez profesorów poznańskich uczelni oraz spotkali się z wielkopolskim koordynatorem akcji "Szlachetna Paczka" - Damianem Kaczmarkiem, byłym europosłem dr. Filipem Kaczmarkiem i byłą premier prof. Hanną Suchocką.

W ramach warsztatów na temat dobra wspólnego grupa z Wilna opracowała plan zbiórki pieniędzy na rzecz wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, który zamierza zrealizować po powrocie do szkoły.

Uczestnicy Forum byli także na koncercie muzyki polskiej w wykonaniu pedagogów i studentów Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego.

Projekt objęty był patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania, a sfinansowany został ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Poznania, Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, Fundacji Banku Zachodniego WBK oraz poznańskich uczelni.

Na podstawie: syrokomla.lt