Uczniowie Szkoły im. S. Konarskiego studentami Uniwersytetu Dziecięcego „Alfa”


Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego „Alfa”, fot. Saveen Radula
2 lutego na Uniwersytecie Kazimierza Simonavičiusa odbyła się inauguracja Międzynarodowego Uniwersytetu Dziecięcego „Alfa”. Jest to platforma edukacyjna oparta na udanym przykładzie polskich partnerów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.


Na pierwszą sesję Dziecięcego Uniwersytetu „Alfa” zebrało się ponad 120 uczniów ze szkół z litewskim, polskim oraz rosyjskim językiem nauczania. Są to: Prywatne Gimnazjum „Saulės”, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkoła im. Aleksandra Puszkina oraz Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Dzieci w wieku 8–9 lat będą miały możliwość poznać pracę uniwersytetu w roli studenta, niektórzy zaś spróbują swoich sił w roli Dziekanów, a nawet Rektora. Władze nowopowstałego Uniwersytetu zostały wybrane również spośród uczniów. Cieszymy, że objęliśmy dwa kluczowe dziekanaty. Dziekanem wydziału prawa została Joanna Konstancja Mazur, dziekanem wydziału przedsiębiorczości oraz innowacji zaś została Justyna Rudzianiec. Dziewczynki w dwóch językach, po polsku i litewsku, wygłosiły inauguracyjne mowy.

Po inauguracji świeżo upieczeni studenci wybrali się do sal wykładowych. Dziś okazyjnie na uniwersytecie gościli przybyli na inaugurację wykładowcy z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, więc właśnie oni mieli wykład dla uczniów naszej szkoły.

Przez cztery miesiące na Uniwersytecie „Alfa” uczniowie/studenci będą mieli możliwość wysłuchania wykładów oraz uczestniczenia w warsztatach, podczas których zapoznają się z filozofią, prawem, komunikacją i przywództwem. Prelegentami na uczelni będą wykładowcy Uniwersytetu im. Kazimierza Simonavičiusa oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, którzy w dostępny dla uczniów sposób przedstawią odpowiednie dziedziny.

Pierwsza sesja dobiegnie końca 1 czerwca, by jesienią znów zainaugurować nowy rok akademicki.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wykładowcom Uniwersytetu im. Kazimierza Simonavičiusa, szczególnie zaś rektorowi Arūnasowi Augustinaitisowi za zaproszenie naszej szkoły do wzięcia udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu.

Walery Jagliński
Dyrektor Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji