UE: kary za produkty podwójnej jakości


Fot. lrv.lt
Za sprzedawane na rynku Unii Europejskiej produkty podwójnej jakości stosowane będą sankcje. Ich sprzedaż zostanie uznana za nieuczciwą działalność komercyjną, a kary będą sięgały 4 proc. rocznego obrotu sprzedawcy w każdym kraju, w którym wykryte zostaną naruszenia. Po przyjęciu nowej unijnej dyrektywy państwa członkowskie w ciągu dwóch lat powinny przenieść jej założenia do prawa narodowego, podaje Ministerstwo Sprawiedliwości RL.


Parlament Europejski 17 kwietnia br. w Strasburgu poparł przepisy zakazujące sprzedaży produktów podwójnej jakości. Zgodnie z nimi produkty sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinny mieć jednakowy skład.

„Unia Europejska oficjalnie uznała, że na jej rynku stosowane są podwójne standardy jakości (...). Jako pierwsi zaczęliśmy podnosić tę kwestię, po przeprowadzeniu badań wykryliśmy bowiem, że niektóre sprzedawane w naszym kraju produkty tej samej marki są gorszej jakości  niż, na przykład, w Niemczech czy Belgii. Za wprowadzanie sprzedawców w błąd dla producentów przewidziane są kary” – cytowana jest w komunikacie prasowym wiceminister sprawiedliwosci Irma Gudžiūnaitė.  

Ministerstwo Sprawiedliwości RL przygotuje odpowiednie poprawki do Ustawy o ochronie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, z kolei Służba Ochrony Praw Konsumenckich będzie badała przypadki sprzedaży towarów o różnej jakości i będzie mogła wymierzać kary nieuczciwym sprzedawcom.

Jeżeli takowe naruszenia udowodnione zostaną w kilku państwach członkowskich, sankcje będzie koordynowała UE.

Dotychczas producenci, którzy towary o różnym składzie oferowali jako jednakowe, usprawiedliwiali to rzekomo zróżnicowanymi zapotrzebowaniami konsumentów, okolicznościami produkcji czy też aktami prawnymi. Po wejściu w życie nowych przepisów można to będzie robić jedynie po podaniu wyraźnych powodów – na przykład, jeżeli w kraju przyjęta została ustawa o zmniejszeniu ilości cukru w produktach. Konsumenci będą musieli być o tym wyraźnie poinformowani.

Służba Ochrony Praw Konsumenckich prowadzi obecnie badanie w celu wyjaśnienia opinii konsumentów na temat produktów tej samej marki, jednak o różnym składzie. Badanie częściowo finansuje Komisja Europejska.

Problem z podwójną jakością produktów w ubiegłym roku nagłośniła Litwa wespół z sześcioma innymi krajami.

Na podstawie: bns.lt, PAP