Ukraińcy największą grupą cudzoziemców w Polsce


Fot. facebook.com/pg/udsc.gov
W Polsce, według danych z początku 2019 roku, przebywa 372 tys. cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt – głównie Ukraińców i Białorusinów. W ciągu ostatnich dwóch lat widać znaczący wzrost liczby cudzoziemców chcących zostać w Polsce na dłużej. Według stanu z 1 stycznia 2017 r. było ich 266 tys., rok później już 325 tys. Najliczniej powiększyła się grupa obywateli Ukrainy – o prawie 34 tys. osób. Zdecydowana większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą.
Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.

Na początku 2019 roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 372 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2018 r. i 2017 r. było to odpowiednio 325 tys. i 266 tys. osób.

W 2018 roku zgodę na pobyt w Polsce najczęściej otrzymywali Ukraińcy. Obywateli Ukrainy, posiadających taki dokument, na terytorium Polski przebywa 172 tys. Drugie miejsce zajmują Białorusini, których jest ok. 20 tys. Następni w kolejności są: Wietnamczycy – 12,4 tys., Hindusi – 8,8 tys., Gruzini – 3 tys.

Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy – w ubiegłym roku dotyczyło to prawie 73 proc. spraw. Ponadto, 12 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 10 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów.

Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt są województwa: mazowieckie – 114 tys. osób, małopolskie – 36 tys., dolnośląskie – 31 tys. oraz wielkopolskie – 28 tys.

Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.

Na podstawie: udsc.gov.pl, belsat.eu