Ulica Gabriela Jana Mincewicza – w rejonie wileńskim


Gabriel Jan Mincewicz, fot. vrsa.lt
Jedna z ulic w gminie rukojeńskiej w rejonie wileńskim będzie odtąd nosiła imię śp. Gabriela Jana Mincewicza – polityka, pedagoga, doktora nauk teologicznych, kompozytora, założyciela i wieloletniego kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. W celu uczczenia pamięci byłego wicemera rejonu wileńskiego we środę, 25 kwietnia stosowną decyzję przyjęła Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego.Trasa ul. Gabriela Jana Mincewicza będzie biegła przez wsie Koleśniki, Skarwodziszki, Tumosy, Ulany, Żemajtele, Żemle i Świrany w gminie rukojeńskiej w rejonie wileńskim.  

W ramach uczczenia zasług śp. Gabriela Jana Mincewicza 16 maja samorząd rejonu wileńskiego w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Niemenczynie organizuje Festiwal Piosenki Patriotycznej i Religijnej „Ukochana moja ziemia”, w którym wezmą udział uczniowie klas 7–9 z całego rejonu wileńskiego.

Gabriel Jan Mincewicz urodził się 25 marca 1938 r. w Sużanach w województwie wileńskim. W 1968 r. ukończył Konserwatorium Wileńskie (obecnie – Litewska Akademia Muzyki i Teatru). Przez trzynaście lat pracował jako nauczyciel muzyki w Wileńskiej Szkole Średniej nr 26. Został zwolniony za działalność katechetyczną – prowadził tajne lekcje religii. W latach 1975–1992 pracował w Szkole Średniej nr 1 w Niemenczynie jako nauczyciel muzyki i religii. 

W 1992 r. rozpoczął działalność polityczną – uzyskał mandat posła na Sejm Litwy z ogólnokrajowej listy Związku Polaków na Litwie. W 1996 r. i 2000 r. ponownie był wybierany do parlamentu w jednomandatowym okręgu Wilno-Szyrwinty, jako przedstawiciel Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. W 2007 r. został radnym samorządu rejonu wileńskiego, powołano go następnie na stanowisko zastępcy mera. Funkcję wicemera pełnił przez kolejne kadencje. 

Był znany również jako założyciel i kierownik działającego od ponad 30 lat Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Wykonał ogromną pracę dokumentacyjną, jeżdżąc po wsiach, nagrywając melodie i zapisując słowa utworów. Na podstawie zebranego materiału powstawały widowiska: „Zaloty”, „Wesele wileńskie”, „Noc Świętojańska na Wileńszczyźnie”, „Kaziuki Wileńskie”,„Wieczorynka w Skrobuciszkach”. Był też autorem książek poświęconych folklorowi Wileńszczyzny („Pieśni Wileńszczyzny”, „Nasze pieśni”), sam napisał blisko 30 utworów, które weszły do repertuaru „Wileńszczyzny” oraz innych polskich zespołów folklorystycznych. Współtworzył również podręczniki wychowania muzycznego i muzyki dla uczniów szkół polskich na Litwie.

G. J. Mincewicz zmarł 7 grudnia 2016 r. w Wilnie. Pochowany został na Wzgórzu Artystów na Cmentarzu Antokolskim. 

Na podstawie: vrsa.lt, inf. wł.