Ulice braci Nasvytisów, Trzeciego maja i Statutów litewskich pojawią się w Wilnie


Na zdjęciu: okolice siedziby Samorządu m. Wilna, fot. Saulius ŽIūra, fot. madeinvilnius.lt
Nazwiska wybitnych litewskich architektów Vytautasa i Algimantasa Nasvytisów, Statuty litewskie oraz Konstytucja 3 maja zostaną upamiętnione w nazwach ulic w okolicach siedziby Samorządu m. Wilna. We środę, 4 grudnia, stołeczna Rada podjęła stosowną decyzję wydając pozytywną opinię dla propozycji Komisji Pamięci Historycznej.

Dwie niewielkie ulice w okolicach al. Konstytucji zostaną nazwane na cześć architektów Vytautasa i Algimantasa Nasvytisów.

Kolejne dwie mieszczące się obok otrzymają nazwy „Statutów litewskich ” (lit. „Lietuvos Statutų“) oraz „Trzeciego maja” („Gegužės 3-iosios“). W ten sposób uczczony zostanie zbiór dokumentów, który założył podwaliny pod system prawny Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz przyjęta 3 maja 1791 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Jak poinformował przewodniczący Komisji Pamięci Historycznej Gediminas Jaunius, decyzja o upamiętnieniu braci Nasvytisów została podjęta uwzględniając fakt, że jedni z najwybitniejszych litewskich architektów, honorowi obywatele Wilna  wiele się przyczynili do architektonicznego formowania nadbrzeża Wilii. Nazwane imionami braci ulice utworzą skrzyżowanie.

V. i A. Nasvytisowie zaprojektowali wiele ze znanych wileńskich budynków, w tym – gmach Sejmu RL, Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny, Biały Most, restaurację „Neringa“, hotel „Lietuva“ i in., sporządzili projekt rekonstrukcji Poczty Głównej. V. Nasvytis zmarł w 2016 roku, A. Nasvytis – w 2018 roku.        

Nazwy „Litewskich Statutów“ i „Trzeciego Maja“ zaproponowane zostały przez historyków.

Na podstawie: bns.lt, lt.wikipedia.org