Ulice, place, parafie i szkoły im. Jana Pawła II


Na zdjęciu: kościół pw. św. Jana Pawła II w Grajewie, fot. pl.wikipedia.org
Na mapie Polski często spotkać można imię Jana Pawła II. To m.in. ponad 600 ulic, ponad 130 placów, ponad 70 rond. Za patrona przyjęło papieża - Polaka też niemal 40 parafii i ok. 1 000 szkół.
Według danych GUS, ulice i place Jana Pawła II istnieją w każdym województwie. Ulic jest 654. Najwięcej w województwie mazowieckim (88), małopolskim (73) i pomorskim (61), najmniej – w warmińsko - mazurskim (17) i podlaskim (19). Spośród 134 placów Jana Pawła II najwięcej jest w województwie dolnośląskim (21) i śląskim (15).

W Polsce istnieje też 58 alei Jana Pawła II, najwięcej – 11 – w województwie mazowieckim. Alei Jana Pawła II nie ma tylko w województwie warmińsko-mazurskim.

Jest też 76 rond im. Jana Pawła II. Najwięcej – po 12 – znajduje się ich w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim.

Warto też wspomnieć o 46 skwerach im. Jana Pawła II i 15 parkach Jana Pawła II. Tu dominuje Wielkopolska. Na terenie województwa jest 8 skwerów i aż 5 parków, którym patronuje papież.

Imię Jana Pawła II nosi też 6 osiedli i 3 bulwary w Polsce. Jest też jeden rynek im. Jana Pawła II – w Kłobucku, szosa Jana Pawła  II w Barwicach w zachodniopomorskim i Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu nad Sanem.

Jak podaje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w Polsce jest 37 parafii pw. św. Jana Pawła II. Jedna z nich – parafia w Kaczynie w diecezji kieleckiej nosi wezwanie MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła II.


Na zdjęciu: kościół pw. św. Jana Pawła II w Grajewie, fot. pl.wikipedia.org

36 spośród wszystkich parafii to parafie diecezjalne. Jedna, parafia pw. św. Jana Pawła II w Opolu, jest parafią zakonną, prowadzoną przez misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Najwięcej, tzn. 5 parafii pw. papieża – Polaka, znajduje się w diecezji krakowskiej.

Większość parafii – 29 – to parafie miejskie, 6 to parafie wiejskie, a 2 mają charakter miejsko - wiejski. Zdecydowana większość parafii erygowana została po 2005 r., jedynie 4 to parafie starsze, które z czasem przyjęły za patrona świętego papieża.

W Polsce istnieje też ok. 1 000 szkół noszących jego imię. To w większości szkoły podstawowe. Zrzeszone są one w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II.

Na podstawie: ekai.pl