Uroczystość poświęcenia herbu Rudomina


Uroczystość poświęcenia herbu Rudomina, fot. wilnoteka.lt
Dekret o nadaniu herbu gminie Rudomino prezydent Litwy podpisała w czerwcu 2016 r. Uroczystość poświęcenia godła odbyła się jednak dopiero 23 kwietnia 2017 r. - została połączona z inną ważną okazją - mianowicie odpustem Matki Bożej Dobrej Rady. Mszę św. w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady odprawił ks. Andrzej Bogdziewicz. Po nabożeństwie i wyświęceniu herbu odbył się koncert w miejscowym ośrodku kultury.
 
W wygłoszonej homilii ks. Andrzej Bogdziewicz zachęcał, by wsłuchiwać się w dobre rady Matki Bożej, która wskazując na swojego Syna powiedziała: "róbcie wszystko, co On wam każe". "Często spotykamy ludzi, którzy nie widzą sensu w życiu, w pracy, małżeństwie, bo jest ciężko, bo nie wszystko jest tak, jak się marzyło. Jako chrześcijanie musimy doradzać takiemu człowiekowi mądrze i odpowiedzialnie: żyć według woli Bożej, według przykazań, dotrzymać przysięgi, trzymać się Boga, zaufać mu" - mówił.


Podczas mszy św. poświęcony został herb i sztandar Rudomina. Jak powiedział proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Rudominie ks. Wiktor Bogdziewicz, "posiadanie herbu świadczy o tym, że mamy historię, dobrą historię" i życzył, żeby stał się on znakiem, że mieszkańcy tworzą wspólnotę pokoju, w której każdy jest gotów nieść pomoc innym.

Uroczystość miała jeszcze jeden akcent: obecni na uroczystości starosta gminy rudomińskiej Józef Szatkiewicz oraz posłowie na Sejm Litwy Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski złożyli życzenia ks. proboszczowi, który 25 kwietnia będzie obchodził urodziny.

 

Herb Rudomina powstał z inicjatywy starosty gminy rudomińskiej Józefa Szatkiewicza. Jak powiedział on w rozmowie z Wilnoteką, Rudomino - choć jest miejscowością historyczną, w kronikach krzyżackich było wspominane już w XIV wieku -  nigdy nie miało herbu. Znany litewski heraldyk Arvydas Stanislavas Každailis stworzył więc godło nawiązujące do współczesności. Na srebrnym tle na fundamencie z czerwonej cegły umieścił drzewo - jabłoń. Są to symbole energicznej, aktywnej i kreatywnej społeczności. Zarazem drzewo jest łącznikiem pomiędzy ziemią a niebem.

Po mszy św. rudomińska młodzież przeniosła herb oraz sztandar do Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie.


W Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie odbyła się dalsza część uroczystości. Na program artystyczny złożyły się występy uczniów Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca i Szkoły Sztuk Pięknych oraz zespołów z Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie: "Kolurija", "Rudomianka", "Gija". Koncert rozpoczęli uroczy wychowankowie Żłobka-Przedszkola w Rudominie.


Zdjęcia i montaż: Jan Wierbiel