Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Tomasowi Venclovie


Fot. vdu.lt
Jutro, 14 września 2017 r. o godz. 15.00 na Uniwersytecie Wileńskim (Aula Parva) odbędzie się uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Tomasowi Venclovie.W uroczystości weźmie udział Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska oraz Dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński. Planowane jest krótkie przemówienie pani ambasador, w którym podziękuje i pogratuluje ona T. Venclovie.

Tomas Venclova urodził się 11 września 1937 r. w Kłajpedzie. Ukończył studia lituanistyczne na Uniwersytecie Wileńskim. W 1977 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, za co władze Związku Sowieckiego pozbawiły go obywatelstwa. Był bliskim przyjacielem laureata literackiej Nagrody Nobla Czesława Miłosza. Przetłumaczył niemało jego utworów poetyckich. Jest autorem licznych tłumaczeń z języków angielskiego, polskiego i rosyjskiego. Wiersze jego autorstwa również przetłumaczone zostały na wiele języków. 

Uroczystość wręczenia Doktoratu Honoris Causa Tomasowi Venclovie
Uniwersytet Wileński
14 września 2017 r., godz. 15.00
Wstęp wolny
Data: 
14.09.2017 - 15:00