Uroczystości ponarskie na Wileńszczyźnie


Polska kwatera w Ponarach, fot. wilnoteka.lt
Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Związek Polaków na Litwie mają zaszczyt zaprosić na uroczystości Dni Ponarskich na Wileńszczyźnie od 19 do 24 września 2017 r.


Program:
Wtorek, 19 września 

9.30-10.30 - uczczenie ofiar zbrodni ponarskiej - złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. Kazimierza Pelczara przy ulicy Połockiej i na symbolicznym grobie Henryka Pilścia, harcerza i żołnierza AK na cmentarzu Bernardyńskim. 
11.00 - msza święta w Ostrej Bramie w intencji ofiar zbrodni ponarskiej.
16.30 - Aleja Pamięci Narodowej w Zułowie: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Stelą i Dębem Ponarskim oraz tablicą pamiątkową marszałka Józefa Piłsudskiego w 150. rocznicę urodzin.

Środa, 20 września
17.30-20.00 - Konferencja Ponarska - Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Naugarduko 76.
- "Zbrodnia Ponarska - tragiczna konsekwencja okupacji Wileńszczyzny" - wykład profesora Uniwersytetu Gdańskiego, pracownika IPN, dr. hab. Piotra Niwińskiego,
- prapremiera filmu Bronisława Bubiaka "Ponary - nóż w serce",
- wystąpienia gości, m.in. Markasa Zingerisa, dyrektora Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie,
- złożenie kwiatów pod Tablicą Ponarską,
- poczęstunek.

Czwartek, 21 września
13.30 - Oddanie hołdu żołnierzom AK na cmentarzu w Ejszyszkach.
17.00-19.30 Konferencja Ponarska - Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, ul. Mokyklos 22. 
- "Zbrodnia Ponarska - tragiczna konsekwencja okupacji Wileńszczyzny" - wykład profesora Uniwersytetu Gdańskiego, pracownika IPN, dr. hab. Piotra Niwińskiego
- prapremiera filmu Bronisława Bubiaka "Ponary - nóż w serce"
- prezentacja działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska,
- poczęstunek.

Piątek, 22 września 
9.30 - złożenie kwiatów przy bramie wileńskiego więzienia na Łukiszkach.
10.00-11.30 - złożenie kwiatów pod obeliskiem przy Muzeum Ofiar Ludobójstwa przy ul. Ofiarnej w Wilnie, zwiedzenie muzeum.
12.00-14.00 - zwiedzanie Centrum Tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie, ul. Naugarduko 10 oraz wystawy o Holokauście - Zielony Dom, ul. Pamėnkalnio 12.

Sobota, 23 września 
11.00 - Kwatera Polska w Ponarach: wystąpienia gości, uroczysta msza święta polowa, apel pamięci, złożenie kwiatów. 

Niedziela, 24 września 
10.30 - kościół Ducha Świętego w Wilnie - msza święta w intencji ofiar zbrodni w Ponarach, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Romualda Świrkowskiego, proboszcza parafii w latach 1941-1942, zamordowanego w Ponarach 5 maja 1942 r.


Zaproszenie na uroczystości ponarskie
Wileńszczyzna
19-24 września 2017 r. 
Data: 
19.09.2017 (Impreza całodniowa) - 24.09.2017 (Impreza całodniowa)

Komentarze

#1 Na budynku byłego szpitala-

Na budynku byłego szpitala- kliniki prof. Pelczara na Zarzeczu jest od niedawna tablica poświęcona profesorowi Pelczarowi w języku litewskim i polskim - enigmatycznie napisano o zbrodniarzach- włąsciwie nie wiadomo z tej tablicy kto dokonał mordu.

#2 W roku 1943r wykonano wyrok

W roku 1943r wykonano wyrok na ulicy Kalwaryjskiej na litewskim kolaborancie tajnej policji Marijonasie Padabie Był to funkcjonariusz Gestapo i litewskiej Saugumu.,które w odwecie dokonały aresztowań Polaków nocą z 16 na 17 września 1943 roku.. Aresztowano grupę aż 140 osób jako zakładników natomiast w Ponarach 10 z nich natychmiast rozstrzelano. .Trzeba to dobrze sobie zapamiętać tą listę egzekucji w Ponarach. Kazimierz Pelczar, prodziekan Wydziału Lekarskiego USB, profesor patologii ogólnej; Mieczysław Gutkowski, prawnik, profesor skarbowości i prawa skarbowego na USB; Mieczysław Engiel , adwokat, przewodniczący Stowarzyszenia Chrześcijańskich Związków Zawodowych, członek zarządu Akcji Katolickiej, wybitny i zasłużony działacz społeczny; Kazimierz Antuszewicz , inżynier; Eugeniusz Biłgorajski, kapitan, pracownik Powiatowej Komendy Uzupełnień Wilno; Stanisław Grynkiewicz, chemik; Kazimierz Iwanowski, porucznik rezerwy; Tadeusz Lothe, aktor; Władysław Manrik, urzędnik; Aleksander Orłowski, mistrz rusznikarski. Cześć ich pamięci i hańba okupantom Wilna.

#3 Przyznać się do zbrodni to

Przyznać się do zbrodni to trzeba mieć odwagę. Do mordu na tak ogromną skalę jeszcze trudniej. Przemilczanie i mówienie o „jakiś miejscowych sprawcach „- niestety jest tchórzostwem. Sprawa niemieckich zbrodni została unormowana między Polakami a Niemcami –„ prośbą o przebaczenie”. Aleksander Kwaśniewski poszedł nawet dalej i prosił o przebaczenie w Jedwabnym – jakkolwiek sprawa była tam nie jednoznaczna, bo albo Polacy mieli dokonać egzekucji, albo mieli spłonąć z Żydami w stodole. Ponadto na terenie okupowanej prze Bolszewików Polski Żydzi kolaborowali z Bolszewikami i sporządzali listy proskrypcyjne na wywózki Polaków na Syberię. Ponieważ byli obywatelami polskimi to za tą działalność w czasie wojny kwalifikowali się na karę śmierci. Dla tych co działają dla pojednania Polsko-Litewskiego i pamięci pomordowanych trzeba otwarcie powiedzieć z imienia i nazwiska i nie o jakiś „miejcowych” lecz o bezpośrednich sprawcach mordu lub ich pomocnikach.Oto Lista nazwisk tych co mordowali: SKAZANI za zbrodnię w Ponarach w 1944/45/51/78 NA ŚMIERĆ PRZEZ ROZSTRZELANIE: Bronisław Żelwis, Jonas Ożelis Kozłowskis,Augustas Juozas,Juozas Maczys, Stasys Ukrinas,Mikas Bogotkiewiczius, Powiłas Waltulonis,Jonas Dwilaitis,Antanas Granickas, Stasys Liwczinas,Jonas Germanavczius,Wladyslaw Sausaitis. LISTA BEZPOŚREDNICH SPRAWCÓW ZBRODNI PONARSKIEj: Arlauskas Juozas, Augustas Juozas, Baltutis Borisas, Barauskas Aleksas, Barkauskas Aleksas, Barkauskas Jonas, Bazyliuk Wladimir, Bilkis Wladas, Bobrawiczius Antanas, Bogotkiewiczius Mikas, Barysiawiczius Stasys, Butkiiewiczius Zigmas, Butkunas Władas,,Butkus Mieczys,Cibulskis Stiepas,Czarniauskas Pietras,Cziaponis Stasys, Czesnulis,Cziczielis Konstantinas, Diarwoidaitis Wladas, Dienisis Hubertas, Dołgowas Jnas, Diwilajtis Jonas, Faworow Iwan, Galwanauskas WiktoGermanawiczius Jonas, Gigaszka Juozas, Gritinaitie Ona, Golczas Dionizas, Grancikasa Antanas, Griksztas stasys, Iwinski Julius, Jaksztas Jonas, Jakubka,Jankiewiczius Adomas, Januszkiawiczius Juozas, Januszkis, Jasinaitie Janie,Jurienas Albertas, Kalendra Kostas, Kelbszas Juozas, Kodeiskis Josifas, KorsakasWladas, Kriwas Juozas, Kromeris Henrikas, Kundoras Wincas, Kursziz Adomas,Kuzawinis Alfonsas, Labunskis ,Lankauskas Władas, Leikunas Wincas, Lemeszis Juozas ,Lukoszius Balys, Maciene Adela, Mackiewiczius Waldas,Maczys Juozas, Mandeika Wladas, Martisziunis Antanas, Martisziunis Justas,Mawskolunas,Miakiszius Juozas,Nikitin Michail, Newerewiczius,Norijauskas (Nerijauskas), Norkiewiczius Jonas,Norwaisza Balys, Ożelis-Kazłauskas Jonas, Pauksztis Justas (lub Julius), Paulauskas Justas (lub Julius),Paulauskas Cirillijus, Paulonienie Domicela, Pażusis Leonas, Roszta Stasys, Razutis Klemens,Sausaitis Wincas, Sergutin Iwan, Sinkiawiczius ZigmasSkalandis Juozas, Susznis Wladas, Subaczius Juozas, Swiaitikas Wytautas, Szidlauskas, Szilinskas Alfonsas,Tumas Jonas, Untulis Jonas, Untulius Powiłas,Urbonas Romualdas,Urinkas Stasys, Waltiaris Jonas, waltulonis Powiłas, WarnasPetras, Waszkis Juozas, Wielwis Juozas, Wolgas Jonas, Zaicow Isak, Zalapugas Stasys, Zaganiewiczius.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.