Uroczystości Ponarskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie


Fot. wilnoteka.lt
Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mają zaszczyt zaprosić na Uroczystości Ponarskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie, które będą się odbywać od 23 do 27 września 2018 r.

Program:
23 września 2018 r., niedziela
14.25–16.30 Memoriał Ponarski – oddanie hołdu Ofiarom Zbrodni Narodowości Żydowskiej – uczestnictwo Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w litewskich państwowych uroczystościach Dnia Zagłady Żydów, obejście całego terenu memoriału ponarskiego, zwiedzenie Muzeum w Ponarach.
19.00 – Kościół Ducha Świętego w Wilnie – msza św. w intencji Ofiar Zbrodni w Ponarach, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Romualda Świrkowskiego, proboszcza parafii w latach 1941–1942, zamordowanego w Ponarach 5 maja 1942 r.

24 września 2018 r., poniedziałek, Troki
12.00 – Kościół Matki Boskiej Trockiej – msza św. w intencji pomordowanych w Trokach w czasie I i II wojny światowej oraz ofiar zbrodni ponarskiej.
13.00 – Złożenie kwiatów na Polskim Cmentarzu Wojennym 1919–1921 w Trokach
14.00–16.00 Konferencja Ponarska w Pałacu Kultury w Trokach: Film PONARY, wykład dr Krystyny Rotkiewicz „Prof. Pelczar sława polskiej onkologii i ofiara zbrodni ponarskiej”, wykład Michała Kleczkowskiego byłego przewodniczącego ZHP na Litwie „Zbigniew Skłodowski – komendant ZHP na Litwie Kowieńskiej – ofiara zbrodni ponarskiej”, wykład dr Marii Wieloch – prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska i Zbigniewa Sienkiewicza „Nasi ojcowie ofiarami zbrodni ponarskiej”. Po konferencji catering dla wszystkich uczestników.

25 września 2018 r., wtorek, Wilno
10.00–12.00 – Złożenie kwiatów przy bramie wileńskiego więzienia na Łukiszkach, wizyta w Muzeum Okupacji i Walk o Wolność (byłym areszcie śledczym) przy ul. Ofiarnej, złożenie kwiatów pod obeliskiem przy muzeum.
17.00–19.30 – Konferencja Ponarska w Domu Kultury Polskiej w Wilnie: Film PONARY, wykład dr Krystyny Rotkiewicz „Prof. Pelczar sława polskiej onkologii i ofiara zbrodni ponarskiej”, wykład Michała Kleczkowskiego byłego przewodniczącego ZHP na Litwie „Zbigniew Skłodowski – komendant ZHP na Litwie Kowieńskiej – ofiara zbrodni ponarskiej”, wykład dr Marii Wieloch – prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska i Zbigniewa Sienkiewicza „Nasi ojcowie ofiarami zbrodni ponarskiej”; Po konferencji catering dla wszystkich uczestników.

26 września 2018 r., środa, Ponary
14.00–16.00 – Kwatera Polska – Główne Uroczystości Ponarskie: wystąpienie gości, uroczysta polowa msza święta, apel pamięci, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Złożenie kwiatów i zniczy w miejscu upamiętnienia Romów – ofiar zbrodni ponarskiej. Konferencja dla młodzieży – uczestników uroczystości w Ponarach w DKP w Wilnie.

27 września 2018 r., czwartek
9.30–10.30 – Uczczenie ofiar zbrodni ponarskiej – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. Kazimierza Pelczara na ul. Połockiej i na symbolicznym grobie Henryka Pilścia – harcerza i żołnierza AK na cmentarzu bernardyńskim.
12.15 – Zułów – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Stelą i Dębem Ponarskim oraz tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości, zwiedzenie kościoła i cmentarza w Powiewiórce.
 


Uroczystości Ponarskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie
Wileńszczyzna
23–27 września 2018 r.
Data: 
23.09.2018 - 12:00 - 27.09.2018 - 12:00