Urszula Doroszewska oficjalnie rozpoczęła misję dyplomatyczną na Litwie (WIDEO)


Urszula Doroszewska i Dalia Grybauskaitė, fot. wilnoteka.lt
Nowa ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie - Urszula Doroszewska - wręczyła w środę prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė listy uwierzytelniające. Podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim obecny był sekretarz stanu i minister w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, goszczący na Litwie na zaproszenie Nerijusa Aleksiejūnasa, szefa Grupy ds. Polityki Zagranicznej w Kancelarii Prezydent Litwy. Po przekazaniu listów uwierzytelniających Urszula Doroszewska odbyła rozmowę z prezydent Litwy.
Jak poinformowała służba prasowa Urzędu Prezydenta Litwy, Dalia Grybauskaitė i Urszula Doroszewska omówiły tematy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa energetycznego, relacje dwustronne.

"W obliczu zagrożeń Litwa i Polska zapewniły ze strony NATO pewne i niezawodne środki odstraszające. W regionie rozmieszczone zostały bataliony NATO, odbywa się rotacja oddziałów żołnierzy i sprzętu wojskowego, odbywają się wspólne ćwiczenia. Niezbędna jest dalsza ścisła współpraca na rzecz stałego przebywania USA i innych sojuszników z NATO w regionie, decyzje w sprawie obrony powietrznej w regionie, w walce z propagandą oraz innymi zagrożeniami hybrydowymi. Obydwa państwa w jednakowy sposób pojmują potrzebę wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego w Europie i zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskiego gazu. Synchronizacja sieci elektrycznych, odpowiedź na zagrożenia ze strony EA w Ostrowcu - to wspólny interes Litwy i Polski. Litwa i Polska są ważnymi partnerami gospodarczymi, które łączą ścisłe kontakty w dziedzinie handlu i inwestycji, wspólne projekty infrastrukturalne. Polska jest trzecim pod względem wielkości partnerem handlowym Litwy i na czwartym miejscu wśród największych zagranicznych inwestorów" - głosi oficjalny komunikat strony litewskiej.

Listy uwierzytelniające (fr. lettres de créance, ang. credentials, letters of credence) to uroczysty dokument, na mocy którego mianowany jest szef misji dyplomatycznej. Stanowią one ogólne umocowanie dla szefa placówki dyplomatycznej do pełnienia swojej misji i pośredniczenia w kontaktach między państwami. Nowo mianowany szef misji dyplomatycznej w obcym państwie składa listy uwierzytelniające na ręce głowy państwa, z reguły w trakcie krótkiej ceremonii. Przyjęcie listów dopełnia obowiązek akredytacji i od takiej chwili szef misji może oficjalnie pełnić swoje funkcje. Data i godzina złożenia listów uwierzytelniających decyduje o miejscu ambasadora w porządku pierwszeństwa (precedencji) w korpusie dyplomatycznym.


Urszula Doroszewska - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Litewskiej - jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie PRL angażowała się w działalność opozycyjną - była współpracownikiem KOR, jednym z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności w Warszawie i niezależnego pisma "Głos". W 2006 r. została ekspertem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a następnie zastępcą dyrektora Biura Spraw Zagranicznych. W latach 2008-2013 sprawowała funkcję ambasadora RP w Gruzji. W maju 2013 r. objęła stanowisko dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku. We wrześniu 2015 r. została doradcą Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jest autorką licznych artykułów poświęconych krajom byłego ZSRR. Postanowienie w sprawie mianowania Urszuli Doroszewskiej na stanowisko ambasadora RP na Litwie prezydent Andrzej Duda podpisał już w końcu maja. Wcześniej została ona pozytywnie zaopiniowana przez polski parlament. Zgłaszając jej kandydaturę, szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski powiedział, że Urszula Doroszewska dysponuje głęboką wiedzą na temat problemów krajów położonych na wschód od Polski.

15 sierpnia ambasador RP na Litwie wzięła udział w uroczystości na Rossie z okazji 97. rocznicy Cudu nad Wisłą w Wilnie i Święta Wojska Polskiego. Było to jej pierwsze spotkanie w nowej roli z przedstawicielami społeczności polskiej. 

 
Na podstawie: lrp.lt, inf. wł.
Zdjęcia i montaż: Ara Nersisian