Urząd Prezydenta RL cieszy się rekordowo wysokim zaufaniem


Urząd Prezydenta RL, fot.vilnius-tourism.lt
Zaufanie mieszkańców do urzędu prezydenta jest rekordowo wysokie. Urząd kierowany przez Gitanasa Nausėdę prześcignął w ocenie czasy urzędowania zarówno Valdasa Adamkusa, jak też Dalii Grybauskaitė. Pod względem zaufania urząd prezydenta zajmuje obecnie drugą pozycję – 79 proc. poparcia – po Służbie Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, która jest na pierwszym miejscu z poparciem 89 proc.
 

Pod względem poziomu zaufania do urzędu prezydenta Gitanas Nausėda przewyższa poprzednie prezydencje – zarówno Valdasa Adamkusa, jak i Dalii Grybauskaitė. Obecnie Urząd Prezydenta RL w sondażu zajmuje drugie miejsce – 79 proc. respondentów darzy urząd zaufaniem, 13 proc. mu nie ufa. 

Dotychczas najwyższy poziom zaufania, jakim darzyli mieszkańcy urząd prezydenta były czasy kadencji prezydenta Valdasa Adamkusa. Na początku 1999 roku pozytywna ocena sięgała 79 proc. Dla porównania najwyższa ocena urzędu za czasów prezydencji Dalii Grybauskitė była notowana w październiku 2010 roku i wynosiła 73 proc. Najniższy poziom zaufania, jakim darzyli mieszkańcy urząd prezydenta odnotowano w listopadzie 2003 roku – zaledwie 18 proc. mieszkańców wyraziło zaufanie. Wówczas głową państwa był Rolandas Paksas.

Badanie na przełomie sierpnia i września przeprowadziła spółka Baltijos tyrimai na zamówienie agencji informacyjnej ELTA. Wynika z niego, że oprócz wzrostu zaufania wobec urzędu prezydenta, większy niż poprzednio odsetek mieszkańców darzy zaufaniem policję – 75 proc. – wzrost o 6 punktów procentowych. Wojsku Litewskiemu ufa 74 proc. respondentów. Państwowa Straż Graniczna z 69- procentowym zaufaniem zajmuje piątą pozycję. Kościół cieszy się zaufaniem 67 proc. mieszkańców, Sąd Konstytucyjny – 66 proc. 63 proc. mieszkańców deklaruje, że ufa mediom. Nieco gorszą – dziewiątą pozycję w rankingu zaufania zajmuje Departament Bezpieczeństwa Państwa – 62 proc. respondentów darzy go zaufaniem. Bank Litewski znalazł się w rankingu na dziesiątym miejscu – 62 proc.

Wśród instytucji, którym mieszkańcy najbardziej ufają znalazły się też: Sodra (59 proc.), STT (57 proc.), Kontrola Państwowa (53), rząd (50 proc.), banki komercyjne (49 proc.), związki zawodowe (44 proc.), prokuratura (43 proc.).

Najmniejszym zaufaniem mieszkańcy darzą sejm – 64 proc. respondentów nie ufa litewskiemu sejmowi. 

Sondaż został przeprowadzony 26 sierpnia – 8 września. Przepytano 1019 mieszkańców w wieku od 18 lat.

Na podstawie: elta.lt, delfi.lt