USA nadal finansuje białoruską uczelnię w Wilne


Siedziba Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Ponad trzy miliony litów - to suma, którą Stany Zjednoczone mają zamiar przeznaczyć w ciągu trzech lat na Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie (EHU). Niezależna białoruska uczelnia, od 2005 r. działającą na uchodźstwie na Litwie, obchodzi w tym roku swoje 20-lecie.
Sekretarz stanu USA Hilary Clinton w liście do ministra spraw zagranicznych Litwy Audroniusa Ażubalisa zaznaczyła, że cieszy się, iż młodzież białoruska ma możliwość studiować na uniwersytecie, który działa na zasadach bardziej liberalnych niż na Białorusi. Wyraziła też nadzieję, że zaangażowanie USA w pomoc dla EHU zachęci innych darczyńców do wspierania białoruskiego uniwersytetu w Wilnie. Od 2001 r. USA przeznaczyło na pomoc dla EHU ponad 3,5 mln dolarów (prawie 10 mln litów).

Europejski Uniwersytet Humanistyczny powstał w Mińsku, tam też działała w latach 1992-2004 jako pierwsza niezależna, narodowa uczelnia, rzucająca wyzwanie skostniałym postsowieckim uniwersytetom. Po zamknięciu przez reżim Łukaszenki, a dzięki wsparciu Unii Europejskiej, Litwy, USA i różnych organizacji pozarządowych, została ponownie otwarta w Wilnie w 2005 r. Rok później, w 2006 r., EHU otrzymało na Litwie status uniwersytetu państwowego. Obecnie studiuje tu około 1800 osób, w większości studenci z Białorusi, szykanowani we własnym kraju lub wręcz wydaleni z uczelni białoruskich za działalność opzycyjną.

Na podstawie: Delfi.lt, inf. wł.