Uwaga rodzice: rejestracja do niektórych wileńskich szkół tylko do końca marca


Fot. wilnoteka.lt
1 marca stołeczny samorząd uruchomił elektroniczną rejestrację uczniów na nowy rok szkolny. Rodzice lub opiekunowie powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły do 31 maja. Jednak w przypadku gimnazjów realizujących specjalne programy kształcenia – są to m.in. Gimnazjum im. A. Mickiewicza, Gimnazjum im. W. Syrokomli i Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela – elektroniczna rejestracja uczniów będzie prowadzona tylko do 31 marca.

Elektroniczne wnioski muszą złożyć rodzice przyszłych pierwszaków, uczniów, którzy zmieniają szkołę, uczniów progimnazjów, którzy od września 2018 roku rozpoczną naukę w gimnazjum oraz uczniów, którzy przeprowadzili się do Wilna i dopiero rozpoczną naukę w którejś ze stołecznych szkół.

W ubiegłym roku we wniosku rodzice mogli wymienić 5 placówek: szkołę, która jest przydzielona według miejsca zamieszkania oraz cztery, do których również chcieliby oddać swoje dziecko. W tym roku do wyboru mają 3 placówki.

Jak poinformowała Alina Kowalewska, dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu w stołecznym samorządzie, jako pierwszą rodzice muszą wskazać szkołę, na której najbardziej im zależy. Jedną z trzech wskazanych placówek powinna być jednak szkoła, która jest przydzielona według miejsca ich zamieszkania – w przeciwnym wypadku system elektroniczny wniosek odrzuci.

Pomóc w wyborze ma interaktywna mapa stołecznych szkół, na której można znaleźć najbliższe szkoły według miejsca zamieszkania, języka nauczania i klasy. Po wprowadzeniu adresu zamieszkania, języka nauczania i klasy mapa wskaże szkołę według rejonizacji.

Można zapisać dziecko do innej szkoły niż wynika to z miejsca zamieszkania, ale zostanie ono przyjęte tylko w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami – pierwszeństwo mają dzieci w terenu przypisanego konkretnej placówce.

W tym roku zostały wyznaczone szkoły, które mogą przyjmować uczniów z całego miasta. Są to placówki, w których obowiązuje egzamin wstępny (Žirmūnų gimnazija, Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus licėjus) oraz tzw. długie gimnazja realizujące specjalne programy kształcenia. W przypadku placówek z polskim językiem nauczania są to: Gimnazjum im. A. Mickiewicza, Gimnazjum im. W. Syrokomli i Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela.

Gimnazjum im. A. Mickiewicza realizuje program kształcenia ekologicznego i technologii środowiska. Ponadto szkoła ta uzyskała zgodę na prowadzenie kształcenia zdalnego. Gimnazjum im. W. Syrokomli wybrało kierunek kształcenia w kulturze humanistycznej poprzez działalność artystyczną: taniec, muzykę, teatr, plastykę. Gimnazjum im. J. Lelewela jest szkołą o profilu inżynieryjnym, szczególny nacisk kładzie na nauki ścisłe: inżynierię, matematykę, fizykę, chemię, ochronę środowiska i badania biologiczne. 

Zapisy do tych szkół będą trwały od 1 do 31 marca. Do pozostałych szkół można się będzie zarejestrować do końca maja. Rejestracja do szkół odbywa się poprzez stronę https://svietimas.vilnius.lt/. Są tam również informacje dotyczące obowiązującego trybu zapisów do szkół oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Listy uczniów przyjętych do konkretnych szkół zostaną ogłoszone jeszcze przed wakacjami – w czerwcu. Rodzice zostaną też powiadomieni drogą e-mailową. 

Jak w rozmowie z Wilnoteką zaznaczyła Alina Kowalewska, rodzice, którzy złożyli elektroniczne wnioski przed 1 marca 2018 roku nie muszą się obawiać: wnioski nie znikną. Trzeba je jednak skorygować, tzn. zamiast pięciu wybranych szkół wskazać trzy. Jeśli natomiast rodzice tego nie zrobią, w trakcie rozpatrywania wniosków uczeń zostanie po prostu „przydzielony” do którejś z trzech wskazanych we wniosku szkół. 

Na podstawie: inf. wł., vilnius.lt