V Turniej Tańców Polskich o Palmę Wileńszczyzny


Mat. prom. organizatorów
Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie organizuje V Turniej Tańca Polskiego o Palmę Wileńszczyzny, który odbędzie się 26 listopada 2017 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, przy ul. Naugarduko 76. Turniej rozpocznie się polonezem o godz. 10.00.


O dopuszczeniu pary do turnieju decyduje przesłanie
karty zgłoszeniowej w wersji elektronicznej na adres e-mail: renginiai@ndkc.lt do dnia 17 listopada 2017 r. oraz uiszczenie opłaty startowej  - 5 euro od osoby oraz 2 euro kaucji za numer startowy (od pary) do zapłacenia na miejscu.

Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach:

  • kategoria I     7-9 lat - polka, krakowiak
  • kategoria II    10-12 lat - polka, krakowiak
  • kategoria III   13-15 lat - polka, krakowiak, oberek
  • kategoria IV   16-18 lat - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
  • kategoria V    19-26 lat - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze.

Pary taneczne ocenia zespół
jurorów (wybranych z grona sędziów certyfikowanych) składający się z 3-5 sędziów oceniających i sędziego skrutinera.

Nagrody:
- wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa i medale.
- parom finałowym organizatorzy przyznają nagrody i dyplomy stosowne do zajętych miejsc.

Aby uzyskać więcej informacji, można zwracać się do Germana Komarowskiego pod numerem tel. 865622047.

V Turniej Tańców Polskich o Palmę Wileńszczyzny
Dom Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76
26 listopada 2017 r., godz. 10.00
Opłaty: 5 euro od osoby oraz 2 euro kaucji za numer startowy od pary
Data: 
26.11.2017 - 10:00