Viktoras Pranckietis: papieża należy powitać po królewsku


Katedra w Kownie, fot. kaunoarkikatedra.lt
„Papież wszędzie musi być witany po królewsku” – po spotkaniu z dyrektoktor Departamentu Dziedzictwa Kultury Dianą Varnaitė powiedział przewodniczący sejmu Viktoras Pranckietis. Tematem rozmowy była planowana na jesień 2018 r. wizyta Ojca Świętego Franciszka na Litwie. Szczegóły wizyty nie są jeszcze znane, ale zdaniem szefa parlamentu, przygotować się do niej należy zawczasu, żeby „godnie przyjąć gościa honorowego“.

Przewodniczący Sejmu Litwy i dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kultury rozmawiali o obiektach sakralnych, które należałoby uporządkować przed przyjazdem papieża. „Miejsca i terminy wizyty papieża są uzgadniane przez państwo i Kościół. Omówiliśmy możliwości uporządkowania katedry w Kownie, która jest rozpatrywana jako jedno z potencjalnych miejsc (wizyty papieża – przyp. red.). Wizyta będzie krótka, wszyscy mówią, że będzie to tylko jeden dzień, dlatego dwa możliwe miejsca to katedry w Wilnie i Kownie” – po spotkaniu powiedziała Diana Varnaitė.

Viktoras Pranckietis
 zaznaczył, że szczegóły wizyty papieża nie są jeszcze znane, ale są takie przypuszczenia, że w bazylice archikatedralnej świętych apostołów Piotra i Pawła w Kownie odbędzie się spotkanie z litewskim duchowieństwem.

Stan tej kowieńskiej świątyni był głównym tematem rozmowy Viktorasa Pranckietisa i Diany Varnaitė. Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kultury powiedziała, że niezbędne jest wykonanie remontu cokołu, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia. Szacowany koszt tych prac to około 300 tys. euro. Gdyby jeszcze udało się odrestaurować dwa ołtarze i ambonę, koszty wzrosłyby do 500 tys. euro. Co prawda nie wymagałoby to dodatkowych środków z budżetu – pieniądze na renowację katedry w Kownie są przewidziane w Programie Szlaku Pielgrzymiego Jana Pawła II. Zdaniem szefowej departamentu, planując prace, należy jednak realnie ocenić ich zakres, żeby zdążyć z remontem przed wizytą papieża, której dokładny termin nie jest jeszcze ustalony.

Zgodnie z zatwierdzonym przez rząd litewski programem na lata 2014–2022 przewidziana jest renowacja zabytków sakralnych i obiektów publicznych, w których przebywał Jan Paweł II podczas pielgrzymki duszpasterskiej we wrześniu 1997 r. Papież zatrzymał się 6 września 1993 r. w kowieńskiej katedrze na chwilę osobistej modlitwy. 

Na podstawie: BNS, delfi.lt