Viktorija Šeina i Kamil Pecela laureatami Nagrody im. Algisa Kalėdy za rok 2021


Na zdjęciu (od lewej): Kamil Pecela i Viktorija Šeina, fot. facebook.com/LLTinstitutas
Literaturoznawczyni dr Viktorija Šeina i literaturoznawca, tłumacz, poeta, publicysta dr Kamil Pecela zostali laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Algisa Kalėdy, wybitnego literaturoznawcy, współtwórcy polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Komisja obradowała i swoją decyzję o przyznaniu nagrody jednocześnie dwóm naukowcom ogłosiła w piątek, 10 grudnia. Ceremonia uhonorowaniu laureatów odbędzie się 29 grudnia br. w Wileńskiej Galerii Obrazów.W uzasadnieniu nagrody podano, że dr nauk humanistycznych Viktorija Šeina została wyróżniona za badania nad kształtowaniem się kanonu literackiego oraz monografię ukazującą proces zmian stosunku współczesnej kultury litewskiej do spuścizny literackiej Adama Mickiewicza i dziedzictwa literackiego pisanego w języku polskim.

Decyzją komisji dr. nauk humanistycznych Kamilowi Peceli nagroda została przyznana za badania nad spuścizną literacką autorów litewskich i polskich, którzy tworzyli w Wilnie, jak również – m.in. za przekłady litewskiej literatury pięknej na język polski oraz eseistyczną refleksję nad kulturą litewską.

Uroczysta ceremonia uhonorowania laureatów Nagrody im. Algisa Kalėdy odbędzie się we środę, 29 grudnia, w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4).

Przypomnijmy, prof. Algis Kalėda (1954–2017) był lituanistą i polonistą, badaczem literatury litewskiej i polskiej, krytykiem literackim, tłumaczem – na język litewski przełożył m.in. utwory Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Sławomira Mrożka, Stanisława Lema, autorem licznych publikacji. Był też współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. 

Po śmierci A. Kaldėy w 2017 roku Jego rodzina zainicjowała ustanowienie nagrody dla naukowców, zajmujących się tak jak on dziedzictwem literatury litewskiej oraz polsko-litewskimi związkami literackimi. Nagrodę ustanowił Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru, którego dyrektorem w latach 2001-2008 był A. Kalėda, natomiast mecenatem objęła rodzina śp. A. Kalėdy.

Pierwszą laureatką Nagrody im. Algisa Kalėdy – za rok 2017 – została dr Beata Kalęba, polska tłumaczka, literaturoznawczyni, pracownik naukowy założonej przez prof. Tadeusza Bujnickiego Katedry Kultury Literackiej Pogranicza na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2018 roku nagrodzony został historyk literatury polskiej, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Tadeusz Bujnicki. W 2019 roku laureatką nagrody została prof. dr hab. Regina Koženiauskienė, litewska filolog, badaczka litewskiego piśmiennictwa, w 2020 roku nagrodą została uhonorowana dr Laura Laurušaitė, tłumacz literatury z języków łotewskiego i angielskiego. 

Na podstawie: facebook.com/LLTinstitutas, snpl.lt, inf. wł.