W 2030 roku – 2,5 proc. PKB na obronę


Członkowie Rady Obrony Państwa, fot. president.lt
Rada Obrony Państwa zaproponowała dalsze stopniowe zwiększanie finansowania potrzeb obronnych, by w 2030 roku na obronność można było przeznaczyć 2,5 proc. produktu krajowego brutto (PKB), po zorganizowanym we wtorek, 20 marca posiedzeniu Rady poinformowała główna doradczyni prezydent ds. bezpieczeństwa narodowego Živilė Šatūnienė.„Sytuacja w sferze bezpieczeństwa w regionie pozostaje skomplikowana, napięcie w sąsiedztwie Litwy nie maleje, bezpieczeństwo mieszkańców powinno być zapewnione, powinniśmy więc dalej umacniać zdolności obronne państwa oraz zapewnić, by modernizacja Wojska Litewskiego była kontynuowana” – powiedziała dziennikarzom doradczyni prezydent.

 „W związku z powyższym Rada Obrony Państwa postanowiła, że wydatki Litwy na potrzeby obronne z uwzględnieniem możliwości finansowych kraju będą zwiększane stopniowo, by w 2030 r. osiągnęły poziom co najmniej 2,5 proc. PKB” – dodała.

W roku bieżącym Litwa na ochronę kraju przeznacza 2,01 proc. prognozowanego PKB, czyli 873 mln euro.

Zdaniem ministra ochrony kraju Raimundasa Karoblisa takie finansowanie pozwoli na rozwój dwóch posiadanych brygad i zapewni skok jakościowy.

Jak podkreśla, Litwa w tej kwestii wzoruje się na Niemczech.

„Jest to niemiecki standard, który ma zostać zrealizowany. Zapewnia rzeczywistą sprawność i obronę” – powiedział minister.

Rada Obrony Państwa proponuje w przyszłym roku przeznaczyć na obronność 2,05 proc. PKB. Jako że w trakcie kształtowania budżetu państwa uwzględnione zostaną ogłoszone jesienią prognozy wzrostu gospodarczego, Rada nie podała konkretnej kwoty wzrostu asygnowań na ochronę państwa. Według wstępnych obliczeń budżet na obronności miałby wzrosnąć o kilkadziesiąt milionów euro.

„Miałoby to zapewnić zaspokojenie najpilniejszych potrzeb z zakresu modernizacji sił zbrojnych kraju, a jednocześnie nie stwarzać dodatkowego napięcia i konfliktów w społeczeństwie” – powiedziała Ž. Šatūnienė.

Jak zaznaczył minister ochrony kraju, podstawowe priorytety wojska to rozwój i modernizacja.

Litwa formuje obecnie powołaną przed kilkoma laty Brygadę Piechoty „Žemaitija”. Dwa jej bataliony – piechoty i artylerii – nie są na razie w miejscach stałej dyslokacji.

Wojsko Litewskie prowadzi także zakup bojowych wozów piechoty, dział samobieżnych oraz systemów obrony powietrznej średniego zasięgu.  

W celu rozwiązania problemów łącznościowych w przyszłym roku w wojsku zostanie powołany batalion łącznościowy. W najbliższym czasie planowane jest też przybliżenie narodowych Sił Szybkiego Reagowania do standardów NATO-wskich.

W Wojsku Litewskim pełni obecnie służbę około 9,4 tys. zawodowych żołnierzy i 4,9 tys. żołnierzy ochotników. Służbę odbywa prawie 3,9 tys. poborowych.

Na podstawie: bns.lt, president.lt