W Ambasadzie RP w Wilnie wręczono kolejne Karty Polaka


Fot. Wilnoteka/Ewa Przychodska
W ambasadzie RP w Wilnie odbyła się we wtorek uroczystość wręczenia Karty Polaka kolejnej ponad 50-osobowej grupie osób. Wśród tych, którzy ją odebrali, były całe rodziny, abiturienci polskich szkół, pracownicy Ośrodka „Wilnoteka”.Na wręczenie Karty Polaka przybyła również rodzina Gancewskich. Dla Daniela Gancewskiego jest to ważne wydarzenie, które świadczy o przynależności do narodu polskiego. Dla Krystyny Gancewskiej, matki czwórki dzieci, która obchodziła we wtorek swoje urodziny, był to najlepszy prezent, jaki mogła otrzymać.

To była pierwsza grupa, która odebrała dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego po okresie kwarantanny ogłoszonej w związku z pandemią koronawirusa. W sumie na Litwie w ciągu 12 lat wydano blisko 10 tys. Kart Polaka.

Według Marcina Zieniewicza, kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, zainteresowanie przez wiele lat utrzymywało się na podobnym poziomie. W ciągu ostatnich 5 lat, corocznie 500 lub 600 osób składało wniosek o Kartę Polaka. Natomiast w ubiegłym roku o Kartę obiegało się ok. 1000 osób. W tym roku zainteresowanie Kartą również jest nie małe, ale należy uwzględnić sytuację epidemiczną, z powodu której Konsulat nie mógł przyjmować wniosków. Jednak Marcin Zieniewicz zauważa, że zainteresowanie ciągle rośnie, szczególnie wśród młodzieży.

Dla Polaków na Litwie dokument ten, potwierdzający przynależność do narodu polskiego, ma przede wszystkim znaczenie symboliczne.

Ewelina Dobrowolska, prawnica Europejskiej Fundacji Praw Człowiek i radna miasta Wilna, mówi, że w tym wypadku jest to jawnie krok symboliczny, który nie oznacza obywatelstwa, ale przyznanie do narodowości polskiej. Uważa się za Polkę. Przez 10 lat działała na rzecz Polski w organizacjach pozarządowych, a także na szczeblu polityki. Karta jest dla niej ważnym dokumentem.

„Na pewno jest potwierdzeniem przynależności do narodu polskiego i jest jedynym dokumentem, gdzie moje nazwisko jest napisane w języku polskim” – powiedziała Mirosława Januszkiewicz.

Karta Polaka – dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki. Posiadacz Karty Polaka może między innymi korzystać z różnych ulg.

Dobrowolska zauważa, że Karta Polaka ma znaczenie praktyczne i to było widoczne podczas wręczenia Kart, kiedy przyszło sporo młodych osób. Co świadczy o tym, że np. planują studia w Polsce, albo mają konkretne plany korzystania z ulg na transport miejski w Polsce lub udania się bezpłatnie do muzeum. Dlatego jest pewna, że część osób, stara się o Kartę nie tylko ze względów symbolicznych, ale i praktycznych. To według Eweliny Dobrowolskiej, dowód na to, że Polska przybliża do siebie obywateli z innych państw.

Pierwszą Kartę Polaka na Litwie 15 maja 2008 roku otrzymał śp. ks. prałat Józef Obrębski. Odbierając Kartę, miał 102 lata. 16 czerwca 2008 roku pierwszej grupie 71 Polaków z Wileńszczyzny Kartę Polaka wręczył ówczesny prezydent Polski śp. Lech Kaczyński.


Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Tomasz Maksymowicz