W dorosłe życie krokiem poloneza


Fot. Eryk Iwaszko
Wszyscy maturzyści 63. promocji wileńskiej Mickiewiczówki otrzymali świadectwa dojrzałości. Progi Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie w tym roku opuściło 60 absolwentów. Od przyszłego roku szkolnego Liceum będzie kształciło uczniów od klas pierwszych do maturalnych. Jak co roku wręczenie świadectw maturalnych absolwenci Mickiewiczówki uwieńczyli polonezem na placu Ratuszowym. Po raz pierwszy w uroczystości w sercu Wilna uczestniczyli uczniowie czterech wileńskim polskich szkół.
  
Poloneza wspólnie zatańczyły 52 pary – absolwenci Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela. Układy taneczne przygotowała i tańczyć młodzież nauczyła choreograf Danuta Kowalczuk-Mieczkowska. Polonez absolwentów polskich szkół w wersji 360°.