W Ejszyszkach upamiętniono 160. rocznicę powstania styczniowego


Fot. mfcinerama.pl
W Ejszyszkach, w rejonie solecznickim, w niedzielę, 22 stycznia, przy pomniku upamiętniającym powstanie styczniowe odbyły się uroczystości poświęcone 160. rocznicy wybuchu zrywu. Okolicznościowe akademie odbyły się też w innych miejscowościach Wileńszczyzny.


W 1863 roku wikary parafii ejszyskiej ks. Józef Horbaczewski jako pierwszy w powiecie lidzkim ogłosił Manifest Rządu Tymczasowego. Powstańcy pod jego dowództwem dołączyli do oddziału Ludwika Narbutta. Wśród powstańców z Ejszyszek był między innymi malarz Michał Elwiro Andriolli – ilustrator dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego.

W niedzielę w Ejszyszkach została odprawiona msza święta w intencji poległych powstańców, następnie pod pomnikiem w centrum miasta odsłoniętym w 2016 r. i przedstawiającym dwie granitowe stele symbolizujące dwa narody, Polaków i Litwinów walczących w powstaniu, zostały złożone kwiaty. Uroczystość zakończył koncert z udziałem polskich i litewskich wykonawców.

Okolicznościowe uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego odbyły się też w innych miejscowościach Wileńszczyzny. Natomiast w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego styczeń został ogłoszony „Miesiącem Powstania Styczniowego”, w ramach którego odbywa się cykl imprez.

Na Litwie jest kilkadziesiąt miejsc pamięci poświęconych uczestnikom powstania styczniowego, najwięcej w Wilnie. Są to mogiły cmentarne na Rossie, na cmentarzu na Antokolu, na cmentarzu Bernardyńskim. Są też tablice ku czci uczestników zrywu ks. Franciszka Zawadzkiego w kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu, ks. Stanisława Iszory w kościele św. Jakuba i Filipa, ks. Rajmunda Ziemackiego i ks. Stanisława Piotrowicza w kościele św. Rafała oraz dowódcy powstańczego Konstantego Kalinowskiego na murach klasztoru dominikanów. Tablica i krzyż upamiętniające powstańców znajdują się ponadto na placu Łukiskim, gdzie wielu uczestników zrywu zostało straconych.

W Świętobrości w rejonie kiejdańskim jest grób powstańców z oddziałów Pawła Staniewicza, Medarda Kończy i ks. Antoniego Mackiewicza. W Podbrzeżu mieści się muzeum powstania styczniowego. To tu, w Podbrzeziu, ksiądz Antoni Mackiewicz, będący jednym z dowódców, utworzył grupę liczącą 250 powstańców – jedną z pierwszych w guberni kowieńskiej – i stawił się do otwartej walki.

Krzyże upamiętniające powstańców stoją też w Puszczy Rudnickiej w rejonie solecznickim, gdzie krwawą bitwę powstańczą toczył m.in. oddział składający się z około 200 osób pod dowództwem Jana Sendka.

W 2019 roku w centralnej kaplicy cmentarza Rossa spoczęło 20 powstańców, m.in. przywódcy zrywu Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski. Ich szczątki zostały odnalezione w 2017 roku podczas prowadzonych badań archeologicznych na Górze Zamkowej, zwanej też Górą Giedymina. Źródła historyczne wskazują, że powstańcy zostali straceni na wileńskim placu Łukiskim, a ich ciała potajemnie zostały pochowane na Górze Zamkowej.

Na podstawie: inf. wł., PAP