W gimnazjach coraz gorzej


Alkohol, papierosy i narkotyki w gimnazjum
Warszawscy naukowcy przeprowadzili badania wśród gimnazjalistów ze stolicy. Wyniki okazały się szokujące, choć tak naprawdę niezaskakujące. Młodzież w wieku od 13 do16 lat pije alkohol, pali papierosy i uczęszcza na wagary.
Badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie we współpracy ze stołecznym Biurem Edukacji. Udział w "eksperymencie" wzięli gimnazjaliści ze szkół publicznych i niepublicznych. Ankietę wypełniło 3100 uczniów z 90 gimnazjów. Wyniki niejako potwierdziły to, co można zauważyć od kilku lat - polska młodzież staje się coraz bardziej "nieposkromiona".

Jak donosi "Gazeta Wyborcza" po alkohol w ostatnim miesiącu sięgnęło 20 procent uczniów klas pierwszych, 35 procent klas drugich i aż 47 procent trzecich! Oznacza to, że prawie co trzeci uczeń gimnazjum sięgnął w ostatnim miesiącu po napój alkoholowy.

Do zapalenia chociaż jednego papierosa przyznaje się 30 procent uczniów klas pierwszych, 43 procent drugich i 47 trzecich. Doświadczenie z narkotykami deklaruje 5 procent uczniów klas pierwszych, 10 procent klas drugich i 17 procent klas trzecich.

Wszystkie te statystyki z roku na rok rosną. Przypomnijmy jednak, że są to wyniki ankiety, w której nie każdy uczeń musiał przyznać się do zrobienia jakieś rzeczy z wymienionej listy. Jedyną statystyką, która spada, jest ta dotycząca bójek w gimnazjach. W bójce uczestniczyło 33 procent uczniów klas pierwszych, 28 procent klas drugich i 24 trzecich.

Wyniki tych badań powinny dać do myślenia. Rodzi się jednak pytanie: Kogo obarczać winą za taki stan? Rodziców, wychowawców czy może samo dziecko?