W Hadze Centrum ds. ścigania zbrodni rosyjskich


Fot. FORUM
W Hadze rozpoczyna pracę Centrum ds. ścigania zbrodni rosyjskich. W nowo powołanym organie zasiadać będą prokuratorzy z Ukrainy, Unii Europejskiej, USA i Międzynarodowego Trybunału Karnego. To wstęp do powołania specjalnego trybunału, który miałby osądzić zbrodnię napaści na Ukrainę.

Nowo utworzone Centrum zapewni wsparcie i koordynację przy prowadzeniu trwających i przyszłych dochodzeń w sprawie zbrodni agresji oraz ułatwi wymianę i analizę materiału dowodowego zebranego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stworzone zostaną także bazy danych, a w efekcie wszystkich tych działań ma zostać umożliwione wymierzenie sprawiedliwości winnym zbrodni.

"Szczególnie w czasach, gdy zasady (prawa międzynarodowego) są zażarcie kwestionowane, jesteśmy zobowiązani, by stać u boku Ukrainy tak długo, jak to konieczne" - oświadczył komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders.

Unijny komisarz zwrócił uwagę na to, że Eurojust obecnie już pracuje nad śledztwami wraz z Ukrainą, Litwą i Polską, do których następnie dołączyły Estonia, Łotwa, Słowacja i Rumunia w ramach JIT, międzynarodowego zespołu śledczego ds. zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan na Ukrainie. JIT utworzono już w marcu 2022 roku; współpracuje z nim także MTK oraz prokuratura amerykańska.

Głównym celem Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA) jest zabezpieczenie ważnych dowodów i rozpoczęcie śledztw.

Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin stwierdził, że inauguracja ICPA to "historyczna chwila, moment definiujący epokę, gdy cywilizowany świat nie tylko wyraża słownie, ale także pokazuje poprzez konkretne działania, że pociągnięcie do odpowiedzialności (sprawców) jest tym, co liczy się najbardziej". Kostin uznał zbrodnię agresji za "grzech pierworodny", ale wśród zbrodni, jakie będą badane w ramach ICPA wymienił morderstwa cywilów, przemoc seksualną, tortury, przymusowe wysiedlania cywilów, w tym dzieci, czy grabieże.

"Nie może zapanować pokój, dopóki ręka sprawiedliwości nie dosięgnie wszystkich planistów, wszystkich architektów tej zbrodni" - zapewnił Kostin.

Na podstawie: lrt.lt, PAP