W jakim kraju UE żyje się najtaniej?


Fot. pixabay
Ogólny wskaźnik cen towarów i usług pokazuje, że Litwa jest jednym z pięciu najtańszych krajów w Unii Europejskiej. Według Eurostatu, którego dane publikuje blog Euroblogas.lt, pod względem taniości Litwę wyprzedzają tylko cztery państwa.


Litwa i Polska znajdują się w piątne krajów gdzie żyć jest najtaniej. Odpowiednio Litwę wyprzedza tylko Rumunia, Bułgaria, Polska i Węgry. 

Na Litwie wydatki konsumpcyjne rodziny sięgają 69% średniej UE. W Rumunii koszty te wynoszą 55%, w Bułgarii 56%, w Polsce 58%, na Węgrzech 62%.

Najwyższy poziom cen ma Dania (141% średniej UE), następnie Irlandia i Luksemburg (po 136%), Szwecja (130%) i Finlandia (126%).


Fot. euroblogas.lt

Ogólnie poziomy cen towarów i usług konsumpcyjnych w UE różniły się od jednego do trzech między najtańszym a najdroższym państwem członkowskim.

W 2020 roku poziom cen restauracji i hoteli był trzykrotnie wyższy w najdroższym kraju niż w najtańszym. Poziom cen wahał się od 46% średniej UE w Bułgarii do 131% średniej w Finlandii.

Alkohol i tytoń zajęły drugie miejsce pod względem różnicy poziomów cen. Najniższy poziom cen zarejestrowany jest w Bułgarii (61%), na Węgrzech (69%) i Polsce (70%), a najwyższy w Irlandii (187% średniej UE). Ta duża różnica cen wynika głównie z różnic w opodatkowaniu tych produktów między państwami członkowskimi.

Żywność i napoje bezalkoholowe były najtańsze w Rumunii (66% średniej UE) i Polsce (68%), a najdroższe w Danii (129% średniej), Luksemburgu (126%) i Austrii (125%).

Odzież to grupa produktów, w których ceny różniły się namniej w poszczególnych państwach członkowskich, od 73% średniej na Węgrzech do 130% w Danii. Sprzęt transportu osobistego również odnotował mniejsze zróżnicowanie cen. Przy czym Polska (80% średniej UE) jest najtańsza, a Dania (137%), najdroższa.

Fot. ec.europa.eu

Na podstawie: ec.europa.eu, euroblogas.lt