W kąpieliskach w rejonie wileńskim dobra jakość wody


Fot. R. Bużyński
Pogoda sprzyja kąpielom, a na Wileńszczyźnie nie brakuje jezior i rzek, gdzie można ochłodzić się w upalny dzień. Dzięki przeprowadzonym w minionym tygodniu badaniom mikrobiologicznym wody w dziesięciu kąpieliskach na terenie rejonu wileńskiego ustalono, że woda tylko w jednym z nich nie spełnia norm higienicznych.
18 lipca przeprowadzono badania mikrobiologiczne jakości wody w kąpieliskach na terenie rejonu wileńskiego. Po otrzymaniu wyników badań stwierdzono, że liczba enterokoków jelitowych w stawie w Naudžiai koło Mariampola przekracza wartości dopuszczalne, dlatego kąpiel w tym stawie nie jest zalecana. Eksperci radzą zaczekać na aktualizację w przyszłym tygodniu.


Jakość wody na pozostałych badanych plażach rejonu wileńskiego jest doskonała.  

Wartości parametrów wody kąpielisk położonych w rejonie wileńskim (w jeziorach Gieła, Ilgutis, Oświe, Vilnoja, Elnokumpie, Rzesza i Alejuńce oraz w stawach Czarnego Boru i Prudziszek) spełniają wymagania litewskiej normy higienicznej. 

Na podstawie: vrsa.lt