W Kijowie rozpoczyna się Miesiąc Fotografii Litewskiej


fot. Organizatorzy
Już dziś, 22 września, w Kijowie rozpocznie się Miesiąc Fotografii Litewskiej. Otworzy go wystawa „Kwitnienie codzienności” („Цвітіння повсякденності”) w Narodowym Muzeum Tarasa Szewczenki, która przedstawi dzieła dwóch pokoleń artystów litewskich - słynnych twórców Litewskiej Szkoły Fotografii i ich współczesnych następców.
Wystawa będzie wstępem do cyklu wydarzeń, które można byłoby określić jako festiwal fotografii litewskiej. W ramach Miesiąca Fotografii Litewskiej w Kijowie zaprezentowane zostaną liczne wystawy przedstawiające różne kierunki rozwoju litewskiej fotografii, filmy o fotografikach z Litwy oraz wykłady wideo litewskiej badaczki i krytyka sztuki Agnė Narušytė i fotografa Tomasa Pabedinskasa. Odbędą się również spotkania z fotografami ukraińskimi zarówno starszego pokolenia, którzy opowiedzą o znajomości i współpracy z legendami litewskiej fotografii, jak i z przedstawicielami nowego pokolenia ukraińskiej fotografii, którzy podzielą się swoimi opiniami na temat współczesnych projektów fotograficznych realizowanych wspólnie z kolegami z Litwy.

Podczas festiwalu zobaczyć będzie można między innymi wystawę „Podróże. W Tbilisi” słynnego litewskiego fotografa Vitasa Luckusa, „Grymasy Zmęczonej Wioski” Rimaldasa Vikšraitisa, projekt „Plakaty” autorstwa Agnė NarušytėGintarasa Zinkevičiusa czy po raz pierwszy prezentowaną na Ukrainie wystawę „Frozen Film Frames” urodzonego na Litwie amerykańskiego artysty Jonasa Mekasa oraz jego film „Walden. Dzienniki, uwagi i szkice”.

Pomysłodawcą i kuratorem projektu jest przewodniczący Kłajpedzkiego Oddziału Związku Fotografików Litwy, współczesny litewski twórca Darius Vaičekauskas.

Festiwal potrwa od 22 września do 25 października w różnych punktach Kijowa.


fot. Organizatorzy

Więcej informacji i harmonogram wydarzeń znaleźć można na oficjalnej stronie Miesiąca Fotografii Litewskiej w Kijowie.