W klasztorze misjonarzy powstanie centrum pielgrzymkowe


Kościół i klasztor misjonarzy w Wilnie, fot. vilnensis.lt/Evaldas Lasys
Wileńska kuria ma pomysł na wykorzystanie zespołu budynków klasztoru misjonarzy w Wilnie. Powstanie tam centrum pielgrzymkowe z bazą noclegową, gdzie będzie prowadzona działalność duszpasterska i kulturalna. Były różne pomysły wykorzystania klasztoru i kościoła, ale jak poinformowała kuria, ostatecznie po omówieniu różnych propozycji i projektów zapadła decyzja o zachowaniu charakteru sakralnego tego obiektu.


"Zależy nam na zachowaniu dziedzictwa i udostępnienia go ludziom. Odebrane podczas okupacji kościoły zostały zwrócone w opłakanym stanie. Zamierzamy odbudować zespół klasztoru misjonarzy i go zagospodarować: planujemy założyć ośrodek pielgrzymkowy z możliwością noclegów, a w kościele prowadzić działalność duszpasterską i kulturalną. Obiekt będzie przeznaczony przede wszystkim dla pielgrzymów, którzy odkrywają Wilno jako Miasto Miłosierdzia, ale będzie też otwarty dla wszystkich odwiedzających Wilno. Zarządzaniem i administrowaniem zajmie się służba ekonoma archidiecezji wileńskiej" - poinformował ekonom archidiecezji wileńskiej Mykolas Juozapavičius.

Kuria poinformowała, że w trakcie realizacji projektu zostanie zachowany historyczny wygląd zespołu klasztornego i kościoła. Nieczynna od lat świątynia znów zostanie otwarta dla społeczności, a teren wokół budynków - uporządkowany.

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo założyło klasztor w Wilnie w 1686 r. w dawnym pałacu Sanguszków, a Teofil Plater (1627-1697) ufundował kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Przy klasztorze został założony sad i ogród, było też pięć stawów rybnych, gdzie hodowano karpie i karasie. Misjonarze posiadali browar, łaźnię, kuźnię, wozownię, stajnię i innego rodzaju budynki gospodarcze. Przy klasztorze działał przytułek dla porzuconych niemowląt pw. Dzieciątka Jezus, od 1745 r. istniał szpital, w którym pracowały siostry szarytki. Po powstaniu listopadowym zgromadzenie misjonarzy zostało zamknięte. W budynkach klasztornych początkowo mieściło się więzienie, następnie koszary.

W drugiej połowie XIX w. kościół misjonarzy w Wilnie zwrócono wiernym, wznowione zostały nabożeństwa. W XX wieku, w okresie międzywojennym w klasztorze księża misjonarze prowadzili gimnazjum męskie, po II wojnie światowej w budynkach klasztornych działał szpital, a świątynia została zamknięta. Kościół odzyskał ją w 1993 roku.

Obecnie zarówno kościół, jak i klasztor są nieczynne, a na ponad 12-hektarowym obszarze dawnych Ogrodów Misjonarzy zachowały się tylko stawy, w których niegdyś hodowano ryby. Teren ogrodów przecina zbudowana w okresie radzieckim ulica Maironio.

Na podstawie: vilnensis.lt

Komentarze

#1 To prawidłowa zmiana obiektu

To prawidłowa zmiana obiektu sakralnego na centrum pielgrzymkowe zamiast robienia z niego hotelu .

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.