W Krakowie trwa II Forum Mediów Polonijnych


II Forum Mediów Polonijnych w Krakowie, fot. PAI
W Krakowie trwa II Forum Mediów Polonijnych pod hasłem „Łączy nas Polska”. Wydawcy, właściciele i redaktorzy z 30 krajów rozmawiają o przyszłości swoich tytułów. Biorą także udział w warsztatach zorganizowanych przez polskich dziennikarzy oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Na Forum reprezentowane są m.in. polskie media działające na Litwie, w tym kanał telewizyjny TVP Wilno.

II Światowe Forum Mediów Polonijnych jest kontynuacją zainicjowanych w 2014 roku Europejskich Forów Mediów Polonijnych. To najważniejsza impreza tematyczna, której celem jest integracja dziennikarzy polonijnych działających na całym świecie, poznanie nowoczesnych trendów oraz narzędzi komunikacyjnych, a także opracowanie kierunków działań na najbliższe lata.

Ideą tegorocznego Forum Mediów Polonijnych jest dodatkowo wypracowanie pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi w myśl hasła „Łączy nas Polska”.

Spotkanie zostało zainaugurowane w czwartek. Pierwsze godziny forum dały dziennikarzom możliwość zaprezentowania siebie i swoich redakcji w formule „60 sekund”.

Drugi dzień Forum wypełniły dyskusja na temat roli mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej oraz warsztaty dziennikarskie.

II Forum Mediów Polonijnych potrwa do soboty. Spotkanie w Domu Polonii w Krakowie swoim patronatem objął marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Na podstawie: IAR, wspolnota-polska.org.pl