W Niemenczynie obchody 150-lecia szkoły


Fot. wilnoteka.lt
W 1865 roku w Niemenczynie powstała pierwsza szkoła. Mieściła się wówczas w niewielkim pokoiku na piętrze stacji pocztowej, miała zaledwie około 30 uczniów, a nauka odbywała się w języku rosyjskim. Obecnie w Niemenczynie działają dwie szkoły, w tym polskie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego, które zorganizowało obchody 150-lecia szkolnictwa w tym mieście.
W Niemenczynie szkoła działa od 150 lat. Początkowo nauczanie odbywało się po rosyjsku, potem - po polsku. W latach 1915-1918 szkoła była nieczynna. W 1919 r. nauczycielki Skarżyńska (późniejsza kierowniczka wydziału oświaty rejonu niemenczyńskiego) i Michajłowska zaczęły nauczać dzieci po polsku. W okresie międzywojennym w ramach rządowego programu "100 szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dla Wileńszczyzny" w Niemenczynie powstał nowy budynek szkolny. Progimnazjum im. Józefa Piłsudskiego wprowadziło się do niego w 1936 r. Szkoła liczyła wówczas 210 uczniów i 8 nauczycieli. W latach 1941-1944 szkoła nie działała, budynek progimnazjum został przekształcony w koszary wojskowe. Zaraz po wojnie nauczanie odbywało się po polsku, ale w 1947 r. szkoła została przekształcona w rosyjską. Przedstawiciele komitetu powołanego przez mieszkańców Niemenczyna z prośbą o przywrócenie nauczania w języku polskim jeździli aż do Moskwy. Pierwsza klasa z litewskim językiem nauczania została otwarta w 1957 r. W 1991 r. w Niemenczynie powstała osobna szkoła litewska - obecne Gimnazjum Giedymina.

Polsko-rosyjska szkoła w Niemenczynie status gimnazjum uzyskała 10 lat temu, w 2005 r. Na patrona społeczność szkolna wybrała Konstantego Parczewskiego, pochodzącego z Czerwonego Dworu filaretę, przywódcę powstania listopadowego na tych terenach, a po upadku powstania - aktywnego działacza emigracyjnego. Obecnie Gimnazjum im. K. Parczewskiego liczy 526 uczniów. Spośród 60 pracujących pedagogów około 40 to byli uczniowie tej placówki. Absolwentem szkoły jest między innymi jej obecny dyrektor Tadeusz Grygorowicz

Fakty z dziejów oświaty w Niemenczynie zostały zgromadzone w szkolnym muzeum. W ramach obchodów 150-lecia już w październiku w szkole otwarta została wystawa zdjęć ilustrujących dzieje placówki: fotografie wykonane podczas różnych wydarzeń, zdjęcia byłych uczniów oraz nauczycieli, którzy tu pracowali. Najstarsze pochodzi z 1924 roku. Przedstawia nauczycielkę Skarżyńską z uczniami. Odbył się też cykl spotkań z absolwentami, którzy obecnym uczniom opowiadali o latach szkolnych i o tym, jak się potoczyło ich życie po maturze. Wydana została również książeczka poświęcona historii szkoły.

Uroczystość jubileuszową Gimnazjum im. K. Parczewskiego zorganizowało w niemenczyńskim ośrodku kultury. Były gratulacje od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz licznych przyjaciół szkoły.

Na podstawie: parcevskio.lt, inf.wł.