W okresie kwarantanny można zawiesić ważność rocznych e-winiet


Mapa płatnych dróg na Litwie, fot.: cargonews.lt
Użytkownicy, którzy nie będą korzystać z płatnych litewskich dróg w okresie kwarantanny, mogą zawiesić ważność nabytych rocznych winiet elektronicznych (zwanych dalej e-winietami) na okres kwarantanny ogłoszony na terytorium Litwy. Decyzja została podjęta zgodnie z zarządzeniem Centrum Operacji Kryzysowych Ministerstwa Transportu i Łączności. Podobnie sytuację rozstrzygnięto wiosną tego roku, kiedy w kraju wprowadzono kwarantannę.
W tym okresie 405 użytkowników skorzystało z opcji zawieszenia e-winiety. Użytkownicy dróg, którzy zawiesili e-winiety podczas kwarantanny wiosennej, mogą to zrobić ponownie podczas kwarantanny ogłoszonej od 7 listopada.

Roczna ważność e-winiety zostanie zawieszona na okres kwarantanny od dnia otrzymania wniosku użytkownika drogi i dowodu rejestracyjnego pojazdu przez Przedsiębiorstwo Państwowe Litewskie Zarząd Dróg (dalej – Zarząd Dróg). Pod koniec okresu kwarantanny roczna ważność e-winiety zostanie automatycznie przedłużona tak długo, jak długo została zawieszona oraz o dodatkowe 30 dni kalendarzowych.

Użytkownicy dróg, którzy chcą wstrzymanić ważność rocznej e-winiety na okres kwarantanny na Litwie, powinni złożyć wniosek w dowolnym formacie o zawieszenie e-winiety do Zarządu Dróg. Wniosek musi zawierać państwowy numer rejestracyjny pojazdu, numer e-winiety oraz kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Użytkownicy będą mieli możliwość wypowiedzenia e-winiety przed zakończeniem okresu kwarantanny na Litwie. W takim przypadku będą również zobowiązani do przesłania wniosku i kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@keliumokestis.lt.

O decyzji dot. zawieszenia lub cofnięcia e-winiety (poza przypadkami wygaśnięcia okresu kwarantanny), użytkownik zostanie poinformowany e-mailem w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Należy zwrócić uwagę, że użytkownicy dróg muszą mieć ważny adres e-mail przed wjazdem na płatne odcinki dróg. Lista płatnych dróg krajowych o znaczeniu państwowym została zatwierdzona uchwałą rządu.

Ci, którzy chcą kupić e-winiety, powinni mieć urządzenie mobilne (komputer, telefon lub tablet). E-winiety można kupić z wyprzedzeniem i bez opłaty administracyjnej na stronie internetowej www.keliumokestis.lt.

Źródło: lakd.lt