W Pałacu Władców – wystawa o Radziwiłłach


Fot. valdovurumai.lt
„Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” – wystawa pod takim tytułem zostanie otwarta we czwartek, 10 października, w Pałacu Władców w Wilnie. Będzie to jedna z najbardziej imponujących i największych ekspozycji ostatnich lat. Przedstawionych zostanie na niej ponad 350 eksponatów z prawie 40 muzeów, bibliotek, archiwów, kościołów, klasztorów, kolekcji prywatnych z 7 krajów.Na wystawie można będzie obejrzeć ponad 100 portretów Radziwiłłów z XVI-XIX wieków, wykonaną przez mistrzów tureckich buławę wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła, ważące 4,4 kg zdobione srebrnymi medalami naczynie wykonane z okazji ślubu kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła i Anny Katarzyny z Sanguszków, gemmę z podobizną Barbary Radziwiłłówny.  


Fot. valdovurumai.lt

Jako prawdziwą sensację określa muzeum przywieziony do Wilna z Jerozolimy srebrny kielich z pateną zakupiony przez wojewodę wileńskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotkę” w trakcie jego pielgrzymki do Ziemi Świętej Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Nie były wystawiane przez ponad 400 lat.    

Eksponowany będą również: sarkofag Elżbiety Radziwiłłówny z początku XVII wieku, strój trumienny hetmana wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego Janusza Radziwiłła, portrety trumienne, używana podczas uroczystości pogrzebowych XVIII-wieczna chorągiew i wiele innych eksponatów.

W Pałacu Władców wystawiony zostanie również pozłacany trójkolorową emalią hełm z luksusowej zbroi Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”.

  
Fot. valdovurumai.lt

Radziwiłłowie – jeden z najsłynniejszych i najbogatszych rodów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego od początku XVI wieku do drugiej połowy wieku XVII – nie stracili swoich wpływów aż do upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

Z instytucji litewskich najwięcej eksponatów udostępniły: biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Biblioteka im. Wróblewskich Akademii Nauk, Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne, Muzeum Dziedzictwa Kościelnego, Litewskie Muzeum Sztuki, Litewskie Muzeum Narodowe. Prezentowane są również przechowywane w Pałacu Władców eksponaty związane z Radziwiłłami. Z instytucji zagranicznych najwięcej eksponatów udostępniły wystawie: Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Należy podkreślić, że jeden z najliczniejszych zbiorów, na który złożyły się rodzinne kosztowności i pamiątki, przybył z prywatnej kolekcji mieszkającego w Warszawie orędownika polsko-litewskich więzi kulturalnych, mecenasa Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (Pałacu Władców) kolekcjonera księcia Macieja Radziwiłła, który wespół z Muzeum Narodowym Pałacem Wielkich Książąt Litewskich jest współautorem wystawy.  

Á propos, w bieżącym roku książę został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu „Za zasługi dla Litwy”.   

Patronat nad wystawą sprawuje prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Wyjątkowa ekspozycja będzie czynna do 12 stycznia 2020 roku.


Fot. valdovurumai.lt

Na podstawie: valdovurumai.lt, bns.lt, inf. wł.