W Podbrzeziu stanął pomnik św. Floriana


Pomnik św. Floriana w Podbrzeziu, fot. vrsa.lt
6 stycznia, w święto Trzech Króli, w Podbrzeziu odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika św. Floriana, patrona strażaków. Na zorganizowane uroczystości przybyli: naczelnik Zarządu Ratownictwa Przeciwpożarowego Okręgu Wileńskiego Artūras Vaišnoras z przedstawicielami administracji, dyrektor Straży Przeciwpożarowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Kęstutis Velikianecas, specjalista bezpieczeństwa cywilnego i pracy z Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Tadeusz Czerniawski, wójt gminy Podbrzezie Henryk Gierulski, członkowie ekipy Straży Pożarnej w Podbrzeziu, mieszkańcy Podbrzezia i okolicznych wsi.
Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa, które odprawił proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Podbrzeziu ks. Marek Gładki. Podczas mszy kapłan przypomniał zgromadzonym, kim był św. Florian i dlaczego jest uważany za patrona strażaków. Dziękował również strażakom za ich pracę, służbę i poświęcenie.

Po mszy obok budynku straży pożarnej w Podbrzeziu odbyła się uroczysta ceremonia odsłonięcia i poświęcenia pomnika św. Floriana. Po zakończeniu oficjalnej części, członkowie straży pożarnej w Podbrzeziu zaprosili wszystkich zgromadzonych gości na ciepłą herbatę i przygotowany poczęstunek.

Dyrektor Straży Przeciwpożarowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Kęstutis Velikianecas podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy pomnika: Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, wójtowi gminy Podbrzezie, księdzu proboszczowi, a także rolnikowi Walerianowi Kuleszo i, oczywiście, członkom drużyny straży pożarnej w Podbrzeziu za ich wspaniałą inicjatywę. Naczelnik Zarządu Ratownictwa Przeciwpożarowego Okręgu Wileńskiego Artūras Vaišnoras, przypominając działalność ostatnich 20 lat, podziękował Marianowi Mieczkowskiemu za jego ogromny wkład w założenie i formowanie drużyny Straży Pożarnej w Podbrzeziu.

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji.