W poszukiwaniu wileńskich śladów Ziuka Piłsudskiego


Uczniowie Gimnazjum im. A. Mickiewicza podczas pobytu w Warszawie, fot. Archiwum Gimnazjum im. A. Mickiewicza
"Miłe miasto. /…/ Miłe mury co mnie dzieckiem niegdyś pieściły, co kochać wielkość prawdy nauczyły, miłe miasto z tylu, tylu przeżyciami. Wszystko piękno w mej duszy przez Wilno pieszczone. Tu pierwsze słowa miłości, tu pierwsze słowa mądrości, tu wszystko, czym dziecko i młodzieniec żył w pieszczocie z murami i w pieszczocie z pagórkami. Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie!" - J. Piłsudski.
Od lutego do czerwca 2017 r. w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza był realizowany projekt "W poszukiwaniu wileńskich śladów Ziuka Piłsudskiego". Uczestnikami projektu byli uczniowie 1-3 klas gimnazjalnych, którzy zapoznali się z historią życia Józefa Piłsudskiego, w szczególności z okresem dzieciństwa i młodości Marszałka, które spędził na Litwie.

Realizacja projektu składała się z trzech etapów. Na I etapie uczniowie stworzyli listę miejsc na Wileńszczyźnie związanych z życiem i działalnością J. Piłsudskiego. Na II etapie uczestnicy odwiedzili te miejsca i zapoznali się z ich historią. Swoje działania zadokumentowali w postaci zdjęć oraz stworzyli mapę wileńskich adresów Józefa Piłsudskiego, którą wykorzystają we wspólnej grze terenowej. III końcowy etap to wyjazd edukacyjny do Warszawy, który wypadł na 8-9 czerwca. Zwiedzanie Warszawy uczestnicy rozpoczęli spod pomnika J. Piłsudskiego w Łazienkach. Następnie był Belweder i inne miejsca bezpośrednio związane z Marszałkiem. Jednym z celów projektu było zapewnić uczestnikom możliwość uczestniczenia w kulturze ogólnopolskiej, toteż uczniowie obejrzeli w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana sztukę Aleksandra Fredry "Dożywocie".

Dzięki działalności projektowej młodzież naszego gimnazjum poszerzyła zdobytą wiedzę o historii Polski I połowy XX w., przybliżyła postać Józefa Piłsudskiego, który jest mocno osadzony w świadomości historycznej wilnian.

Projekt jest współfinansowany ze środków MSZ RP.

Iwona Czerniawska
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji