W Pułtusku odbyło się Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju


Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju w Pułtusku, fot. https://www.facebook.com/Wspolnota.Polska/PAI
W Pułtusku dobiega końca II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju. To ostatni dzień sesji i dyskusji naukowych. Głównym celem tegorocznego spotkania była integracja polonijnych naukowców oraz stworzenie dla nich wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń. W forum uczestniczą m.in. naukowcy ze Stowarzyszeni Naukowców Polaków Litwy.
Dr Barbara Dwilewicz
, językoznawca z Uniwersytetu Witolda Wielkiego powiedziała, że takie spotkania są bardzo potrzebne. „Droga prowadząca do współpracy jest najkrótsza wtedy, kiedy pozna się odpowiednie osoby. Wtedy można coś wspólnie robić, albo przynajmniej się dowiedzieć, co się dzieje na całym świecie jeśli chodzi o Polaków, w jakim kierunku oni działają albo czym się zajmują” – mówiła dr Barbara Dwilewicz.

Sesje naukowe dotyczyły między innymi medycyny, inżynierii, przyrody oraz nauk humanistycznych i sztuki. Jak powiedział prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, tegoroczne Forum zaskakuje szerokością tematów. „Dużo bardzo interesujących tematów wykraczających poza życie polonijne, ale dotyczących jednocześnie naukowców polskiego pochodzenia za granicą. Są znakomite referaty specjalistów z Polski, ekspertów z ministerstw, różnych agencji zajmujących się nauką” – powiedział prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Jego zdaniem, tego typu wydarzenia integrują środowisko, które dzięki poczuciu wspólnoty możne mówić jednym głosem o swoich problemach.

O tworzeniu jedności podczas uroczystego otwarcia Drugiego Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju mówił prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski. Jak podkreślił, goście tegorocznego forum to nieliczna reprezentacja tysięcy polskich naukowców za granicą. „Samych informatyków, profesorów w Stanach Zjednoczonych są setki, a inne dyscypliny to również ogromny potencjał” – zaznaczył Dariusz Piotr Bonisławski.

W pułtuskim Forum bierze udział ponad czterdziestu prelegentów z państw Europy Wschodniej i Zachodniej, a także z USA i Australii. Drugie Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju jest odpowiedzią Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na postulaty uczestników zeszłorocznego spotkania. Poprzednie forum odbyło się w ramach V Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą.

Na podstawie: wspolnotapolska.org, IAR