W rocznicę powstania styczniowego – kwiaty na Rossie


Fot. Wilnoteka
Ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska złożyła w środę, 22 stycznia, w 157. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, wieniec w centralnej kaplicy wileńskiego cmentarza Rossa, gdzie przed kilkoma miesiącami spoczęły szczątki 20 powstańców. Kwiaty złożyli i zapalili znicze też wileńscy przewodnicy, przedstawiciele polskich klubów rekonstruktorskich, polska młodzież szkolna i akademicka z Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku.


Powstanie styczniowe jest częścią naszej pamięci historycznej, naszych wyobrażeń o nas samych” – powiedziała ambasador Urszula Doroszewska. Zaznaczyła, że „ta karta historii dotyczy bardzo wielu rodzin, szczególnie tutaj, na naszych ziemiach, gdzie bardzo wielu zostało pozbawionych majątku, wysłanych na Sybir, co skutkowało dużymi zmianami społecznymi”.

Mówiąc o znaczeniu powstania dla narodów polskiego, litewskiego i białoruskiego oraz przypominając, że wśród spoczywających w kaplicy są przywódcy zrywu niepodległościowego Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski, Doroszewska wyraziła nadzieję, że uroczystości pogrzebowe powstańców, które obyły się pod koniec listopada ubiegłego roku, przyczynią się do odnowienia pamięci o tym zrywie na Litwie.

Dr hab. nauk politycznych Jarosław Wołkonowski wyraził też nadzieję, że w następnym roku, 22 stycznia na Rossie będzie więcej osób chętnych, by oddać hołd powstańcom.

W ramach obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego w tym roku harcerze Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej odbyli tradycyjną wędrówkę szlakiem gen. Zygmunta Sierakowskiego i powstańców po Żmudzi oraz złożyli kwiaty pod Krzyżem Powstańców na placu Łukiskim w Wilnie.

Wileńska Młodzież Patriotyczna upamiętni bohaterów zrywu narodowościowego sprzed 157 lat akcją krwiodawstwa „Krew Wolności”. „Chcąc uczcić Powstańców Styczniowych, którzy oddali życie za naszą wolność, pomóżmy w walce o życie tym, którzy teraz tego potrzebują” - z takim apelem zwracają się organizatorzy akcji zaplanowanej na niedzielę, 26 stycznia, w godz. od 12 do 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.


Zdjęcia: Eryk Iwaszko
Montaż: Mateusz Mozyro