W sejmie Litwy podpisano porozumienie ws. studiów polonistycznych


Fot. Wilnoteka.lt
Studia polonistyczne kształcące polskich nauczycieli będą dalej prowadzone w Wilnie przez Uniwersytet Witolda Wielkiego – porozumienie w tej sprawie podpisali dziś (12 grudnia) w sejmie Litwy rektor kowieńskiej uczelni Juozas Augutis, przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaiša oraz poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz. Decyzją rządu dawne Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej działające na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym od 1 lipca stało się częścią Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

„Informujemy, że po długiej analizie i poszukiwaniach konsensusu zdecydowano, że Uniwersytet Witolda Wielkiego będzie nadal prowadził studia na kierunku Pedagogika języka polskiego i ogłasza nabór na te studia w 2019 roku” – napisano w oświadczeniu.

Uzgodniono również, że realizacja programu nauczania odbywać się będzie w dłuższej perspektywie czasowej, w ramach Wileńskiego Centrum Edukacji Polonistycznej (WCEP) w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego, kształcąc nauczycieli nie tylko języka polskiego, lecz także innych przedmiotów w szkołach z polskim językiem nauczania.

Pewną nowością ma być stworzenie możliwości przekwalifikowania się oraz nabycia drugiej specjalizacji przez już pracujących nauczycieli – zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich.

W oświadczeniu podkreślono także, że Akademia Oświaty współpracować będzie z instytucjami polonistycznymi przy organizacji olimpiad języka polskiego dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji, konkursów, wykładów dla społeczeństwa, seminariów i innej działalności kulturalnej. „Akademia Edukacji połączyła siły ze Stowarzyszeniem Polonistycznym, Centrum Edukacji Nieformalnej Uczniów, Domem Kultury Polskiej w Wilnie, Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie (rejon wileński), Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Związkiem Polaków na Litwie i innymi organizacjami” – czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie podkreślono, że studia polonistyczne kontynuowane będą również na Uniwersytecie Wileńskim. „Zapewnione zostanie wszelkie wsparcie dla dalszej realizacji tego programu i możliwości nawiązywania współpracy” – podkreślono.

„Nasze symboliczne podpisanie tego porozumienia ma głębokie znaczenie, ponieważ reprezentujemy wiele osób za to odpowiedzialnych, które zgodziły się na taki wariant zachowania obydwu polonistyk (…), aby po zmianach i reorganizacji Uniwersytetu Edukologicznego nie zniknęła jedna (z nich) i nie rozpłynęła się w dużym Uniwersytecie Wileńskim jako polonistyka. (…) Z drugiej strony stwierdzamy, że egzystowanie polonistyki na Uniwersytecie Witolda Wielkiego jest długoterminowe. To nie jest roczne ogłoszenie przyjęcia na studia polonistyczne, co jest bardzo ważne” – skomentował porozumienie Jarosław Narkiewicz.

Rektor Uniwersytetu Witolda Wielkiego podkreślił, że powołana Akademia Oświaty, mająca kształcić nauczycieli w ogóle, przyjęła na siebie ogromną odpowiedzialność, stwarzając jednocześnie ogromne możliwości dla osób chcących kształcić swoje umiejętności pedagogiczne w różnych kierunkach. „Przygotowywanie nauczycieli będzie się odbywać w Wilnie, ale i w Kownie mamy bogaty program (…), dlatego stworzymy dla studentów możliwość przyjechania do Kowna i zapoznania się z innymi studentami oraz uczęszczania na zajęcia, aby ta współpraca rozwijała się jak najlepiej” – powiedział Juozas Augutis.

Na podstawie: inf. wł.