W Sejmie RL o mniejszościach narodowych


Gmach Sejmu RL, fot. wilnoteka.lt
Dzisiaj w litewskim sejmie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "Mniejszości narodowe i prawo międzynarodowe", organizowana przez sejmową komisję ds. praw człowieka i Katedrę Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej Wydziału Prawa Uniwersytetu Michała Römera. Udział w konferencji wezmą m.in.: minister kultury Arūnas Gelūnas, przewodniczący komisji ds. człowieka w Sejmie RL Arminas Lydeka, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Michała Römera prof dr. Rima Ažubalytė i wykładowca wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku dr Elżbieta Kuzborska.
Podczas konferencji zostaną omówione problemy dotyczące mniejszości narodowych, prawa międzynarodowego i poszczególnych aspektów prawa narodowego. Prelegenci zabiorą głos w kwestiach związanych z prawem mniejszości do edukacji w języku ojczystym, z zakazem siania niezgody na tle religijnym i narodowościowym, prawem mniejszości narodowych do zapisu nazw ulic i miejscowości w wersji oryginalnej.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć pod adresem: www.lrs.lt

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 Dlaczego program konferencji

Dlaczego program konferencji i obrady są tylko w języku lt ?
Już samo to jest zaprzeczeniem jakiegokolwiek traktowania po parnersku mniejszości.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.