W styczniu 2023 roku zakończono prace konserwatorskie malowideł św. Antoniego z Padwy


fot. organizatorów
W kościele pw. Wniebowzięcie NMP w Wilnie zakończono prace konserwatorskie zachowanych fragmentów osiemnastowiecznych malowideł figuralnych i rokaili znajdujących się na sklepieniu nawy głównej kościoła franciszkanów.


Autorem polichromii w kościele franciszkanów jest o. Franciszek Niemirowski z zakonu marianów i nieznany z nazwiska zakonnik z zakonu bazylianów. Celem prac, V już etapu, było odsłonięcie z zaprawy wapiennej, wzmocnienie i odnowienie części zniszczonych malowideł na sklepieniu kościoła. Całość malowideł przedstawia sceny z życia św. Antoniego z Padwy. Jest to największy cykl fresków świętego na Litwie. Planowane jest przywrócenie wnętrzu kościoła jego dawnego barokowego charakter. Restaurator malowideł p. Siuzana Darjeva powiedziała, że prace renowacyjne były skomplikowane, ale po odsłonięciu i wzmocnieniu warstwy malarskiej oraz delikatnej rekonstrukcji, można było cieszyć się otrzymanym wynikiem prac.    


fot. organizatorów

Prace nad renowacją malowideł są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Programem zarządza „Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA”

Instytut Polonika


fot. organizatorów

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.