W Szyrwintach odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci żołnierzy WP z 1920 r.


fot. organizatorów
W Szyrwintach odsłonięto w sobotę, 24 października, tablicę ku czci spoczywających na miejskim cmentarzu polskich żołnierzy, którzy w 1920 r. prawdopodobnie uczestniczyli tam w walkach w konflikcie polsko-litewskim o tereny graniczne.


„Były tu trzy bezimienne krzyże z litewskim napisem, że spoczywają polscy żołnierze z 1920 roku. Kwatera ogrodzona była ulicznymi krawężnikami. Postanowiliśmy to uporządkować” – powiedział Jarosław Szostko, prezes Fundacji Pamięci Narodowej, ułan kawalerii ochotniczej z Fundacji Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

W trakcie robót odnowiono krzyże, krawężniki zastąpiono ogrodzeniem z granitu, w kwaterze umieszczono tablicę w językach litewskim i polskim, informującą, że spoczywają tu polscy żołnierze z 1920 r.

Nie udało się ustalić, kto tam spoczywa. „W 1920 roku w potyczkach koło Szyrwint brał udział 13. Pułk Ułanów Wileńskich, ale Pułk nie podaje, że miał tam straty” – mówi Szostko. „Być może na ten cmentarz zostali przeniesieni żołnierze, którzy zginęli gdzieś w okolicy” – dodaje.

Szyrwinty w latach 1922-1939 znajdowały się na pograniczu polsko-litewskim, kilka kilometrów od granicy z Polską, po stronie litewskiej. Według ostatniego powszechnego spisu ludności z 2011 Polacy w rejonie szyrwinckim stanowią 10 proc. ludności.

Na podstawie: inf. wł., PAP