W Wilnie - Centrum Kultury i Sztuki Litwaków


Fot. lrkm.lrv.lt
W Wilnie powstanie Centrum Kultury i Sztuki Litwaków. Ministerstwo Kultury zaplanowało przeznaczyć na ten cel 5 mln euro ze środków unijnych. Pieniądze skierowane zostaną do założyciela nowej placówki - Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego. Oddział muzeum rozlokuje się w historycznym budynku przy ul. Pylimo (Zawalnej) 4, gdzie w okresie międzywojennym działało Gimnazjum Żydowskie Tarbut. Centrum miałoby zostać otwarte za nieco ponad dwa lata.

Wkład litwaków w rozwój światowej kultury i sztuki, jak też myśli filozoficznej zostanie ukazany poprzez zgromadzone w Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona Wileńskiego dzieła sztuki, dokumenty i inne artefakty, jak też za pośrednictwem współczesnych środków przekazu muzealnego.

Misją przyszłego muzeum jest ukazanie w atrakcyjny i nowoczesny sposób fenomenu litwaków w sferze oświaty, kultury i sztuki oraz ich wkład w rozwój światowej kultury i nauki.

W Centrum Kultury i Sztuki Litwaków zostanie zaprezentowane rozsiane po całym świecie dziedzictwo tej społeczności, przedstawione więzi światowej sławy litewskich twórców i wynalazców pochodzenia żydowskiego z miejscem, tradycjami i środowiskiem kulturalnym, z których się wywodzą.

Ukazane zostaną żydowskie instytucje oświatowe, fenomeny kulturalne - ruch literacki Jung Vilne, Żydowski Instytut Badań Naukowych YIVO. Planowane jest eksponowanie nie tylko dzieł światowej sławy litwaków, ale też ukazanie prac i twórczości nieznanych lub zapomnianych pisarzy, poetów, malarzy, muzyków, dramaturgów i aktorów.

Planuje się, że Centrum Kultury i Sztuki Litwaków przyciągnie co roku 40 tys. zwiedzających. Centrum ma powstać za nieco ponad dwa lata - 26 miesięcy.

Na podstawie: bns.lt, lrkm.lrv.lt